Reklama
http://www.multitherma.com/

Tak biznes oszczędza na zielonej energii! Wyniki Grup Biznesowych Reo.pl za I półrocze 2023

Włączanie zielonych źródeł energii do modelu funkcjonowania przedsiębiorstw staje się dla polskiego biznesu koniecznością. Zarówno ze względów formalno-prawnych (dyrektywa CSRD i konieczność raportowania realizacji standardów ESG), jak i stricte ekonomicznych - optymalizacje w budżecie firmy bez chodzenia na kompromisy w kwestii jakości energii. To powód, dla którego rośnie zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i nabywaniem jej w ramach Grup Biznesowych Reo.pl. Po pierwszych 6 miesiącach funkcjonowania grup można mówić o obniżeniu kosztów zakupu energii na średnim poziomie nawet do 25% y2y.

Tak biznes oszczędza na zielonej energii! Wyniki Grup Biznesowych Reo.pl za I półrocze 2023
Tak biznes oszczędza na zielonej energii! Wyniki Grup Biznesowych Reo.pl za I półrocze 2023

Grupy Biznesowe są modelem, który zadebiutował na rynku na początku 2023 r., ale już teraz dają przykład, że zrzeszone w nich firmy mogą efektywnie oszczędzać na kosztach energii, działając na zasadzie synergii i korzystając wyłącznie z odnawialnych źródeł. Dla sektora średnich i dużych firm, zwłaszcza tych działających w formule lokalizacji rozproszonych, optymalizacja kosztowa staje się w praktyce wielkim wyzwaniem. Biznes w Polsce coraz wyraźniej dostrzega dynamikę zmian na rynku energii i coraz śmielej sięga po rozwiązania z sektora OZE – zarówno z uwagi na wymogi dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), jak i rozporządzenia unijnego o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, które w ciągu kilku najbliższych miesięcy dotyczyć będzie już 3500 polskich firm, ale właśnie przede wszystkim z uwagi na stale galopujące ceny energii konwencjonalnej.

Od tego roku dużym ułatwieniem w zakupie zielonej energii i transformacji przedsiębiorstw staje się innowacyjny model Grup Biznesowych Reo.pl. To pierwsza w Polsce platforma handlu w 100% zieloną energią dla biznesu. Współpraca w modelu Grupy Biznesowej zakłada sprzedaż wytworzonej przez Wytwórcę OZE energii elektrycznej w ramach utworzonej Grupy, po cenie ustalonej bezpośrednio przez członków tej Grupy.

Po pierwszych sześciu miesiącach działania takich grup możemy przedstawić zaraportowane dane liczbowe – warto przyjrzeć im się bliżej.

W przykładowej Grupie Biznesowej, którą tworzą: Farma Wiatrowa Południe Sp. z o.o. oraz wchodzące w skład grupy Uzdrowiska Polskie: Uzdrowisko Nałęczów S.A., Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A., Uzdrowisko Iwonicz S.A., Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A., w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023, zapotrzebowanie odbiorców tej Grupy zostało pokryte przez wytwórców wchodzących w skład tej Grupy średnio w ponad 60%, przy czym w poszczególnych miesiącach stopień pokrycia zapotrzebowania odbiorców produkcją wytwórców z Grupy zawierał się w przedziale od ponad 40% do prawie 80%. Wytwórcy z Grupy przeznaczyli na pokrycie zapotrzebowania odbiorców z Grupy od ponad 20% do ponad 50% wytworzonej energii. Pozostała produkcja została ulokowana u innych odbiorców lub na rynku hurtowym. Całość energii wyprodukowanej i skonsumowanej w Grupie została rozliczona na warunkach uzgodnionych przez podmioty tworzące Grupę.

Dzięki temu, w pierwszym półroczu 2023 uczestnicy tej Grupy Biznesowej, po odejściu od dotychczasowej formuły zakupowej konwencjonalnej energii elektrycznej i zmianie na w 100% zieloną wytwarzaną i dystrybuowaną w ramach Grupy zanotowali realne oszczędności średnio na poziomie aż 25% w ujęciu rok do roku.

W kolejnej Grupie biznesowej, stworzonej w następującej formule: PSW Sp. z o.o., Makinvest Sp. z o.o. AgroElektroGaz Sp. z o.o. oraz S-Bridge Office Park Sp. z o.o. PSW i MAKINVEST -> wytwórcy zielonej energii posiadający instalacje wiatrowe, AgroElektroGaz Sp. z o.o. i S-Bridge Office Park Sp. z o.o. – odbiorcy energii. W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 r., zapotrzebowanie odbiorców funkcjonujących w obrębie tej Grupy zostało pokryte przez wytwórców wchodzących w skład tej Grupy w 91%, przy czym w poszczególnych miesiącach stopień pokrycia zapotrzebowania odbiorców produkcją wytwórców z Grupy zawierał się w przedziale od ok. 85% do ok. 95%. Nadwyżkowa produkcja wytwórców została ulokowana u innych odbiorców lub na rynku hurtowym. Całość energii wyprodukowanej i skonsumowanej w Grupie została rozliczona na warunkach uzgodnionych przez podmioty tworzące Grupę. W tym przypadku zanotowano zmniejszenie kosztów energii na podobnym poziomie jak w grupie poprzedniej.

Wyniki z pierwszego półrocza działalności wybranych dwóch Grup Biznesowych Reo.pl dobitnie pokazują, że w biznesie warto stawiać na dwie rzeczy – współpracę i innowacje – podkreśla Grzegorz Tomasik, wiceprezes zarządu Reo.pl. Grupy biznesowe jako model oczywiście oferują duże spektrum udogodnień dla przedsiębiorców, ale warto zwrócić uwagę na fakt, że to rozwiązanie przyciąga bardzo ambitne firmy, myślące nie tylko o swojej przyszłości. Pokazujemy, że można realnie oszczędzać i zarabiać na zielonej energii w relatywnie krótkim okresie, wspierając przy tym zmianę krajobrazu energetycznego – dodaje Grzegorz Tomasik.

Źródło: reo.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz