Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Energia przyszłości – niskokosztowa i bezemisyjna

Rynek energetyczny rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Jego znaczącą częścią, napędzającą całą branżę, są odnawialne źródła energii. Wśród rozwiązań, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród konsumentów wymienić należy przede wszystkim pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne, z których korzysta biznes - z naciskiem na duże instalacje.

Energia przyszłości - niskokosztowa i bezemisyjna
Energia przyszłości - niskokosztowa i bezemisyjna

Jedną z polskich firm, która dostarcza pełen wachlarz usług energetycznych jest Naster S.A. Spółka oferuje rozwiązania kierowane zarówno do klienta biznesowego, jak i indywidualnego. Konsumentom dostarcza rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, natomiast dla biznesu oferowany jest dodatkowo gaz i energia. Obecnie rozwija także swoją działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii – tworzy oraz dostarcza instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. W celu dalszego rozwoju oraz jeszcze skuteczniejszego dotarcia do klientów korporacyjnych, jak również prywatnych, spółka podjęła decyzję o pozyskaniu finansowania w ramach crowdfundingu udziałowego.

Polska… pompami ciepła stoi, czyli dynamiczny rozwój branży

Jak wynika z danych opublikowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (ang. European Heat Pump Association, EPHA) w 2021 roku w Europie sprzedaż pomp ciepła wzrosła o 34 proc. U lidera, czyli… Polski, wartość ta zwiększyła się o 87 proc. Nasz kraj był trzecim rynkiem sprzedaży w ubiegłym roku. Natomiast według branżowych ekspertów, w perspektywie najbliższych lat Polska jest w stanie dojść do udziału pomp ciepła na poziomie 50 proc. sprzedaży wszystkich urządzeń grzewczych. Potencjał jest więc bardzo duży. W ubiegłym roku pompy ciepła pokryły około 14 proc. zapotrzebowania na ciepło w budynkach na terenie całej Unii Europejskiej.

Duży potencjał fotowoltaiki, szczególnie w zakresie biznesowych instalacji

Moc rozwiązań fotowoltaicznych sukcesywnie wzrasta. Jak wynika z danych Forum Energii, krajowa produkcja energii pozyskana z OZE stanowiła 16,7%. Fotowoltaika w Polsce, w przeciwieństwie do innych krajów w Europie, miała do tej pory charakter prokonsumencki. W 2021 roku mikroinstalacje stanowiły ponad 70 proc. mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Wynikało to z zainteresowania Polaków produkcją energii we własnym zakresie, dostępnymi programami wsparcia i przyjaznymi regulacjami prawnymi m.in. ulgami podatkowymi. Niestety, po zmianie systemu rozliczeń na net-billing rynek konsumencki znacząco wyhamował. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku klientów biznesowych oraz większych instalacji.

W Polsce widzimy obecnie bardzo duży potencjał w zakresie sprzedaży pomp ciepła, jak również w dostarczaniu dużych instalacji fotowoltaicznych dla biznesu. Wynika to w głównej mierze z faktu, że branża detaliczna oraz sprzedaż i montaż mniejszych rozwiązań do 50 kw się wyczerpał. Jest to spowodowane przede wszystkim zmianą sposobu rozliczenia. Olbrzymi potencjał mają za to duże instalacje fotowoltaiczne – powyżej 50 kW. Na rynku widać ożywienie i wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniami – szczególnie wśród supermarketów, które wyprzedziły już grupy energetyczne pod względem mocy generowanej przez rozwiązania fotowoltaiczne, zamontowane na dachach dużych sklepów – wyjaśnia Maciej Sieracki, założyciel i prezes zarządu Naster S.A.

Naster, czyli… kompleksowe rozwiązania jako usługa

W Naster stworzyliśmy pełen wachlarz usług energetycznych. Nasi Certyfikowani Doradcy Energetyczni przygotowują dla klientów personalizowane oferty, dostosowane do potrzeb każdego odbiorcy. Wartość energii zakontraktowanej do tej pory przez naszą spółkę wynosi już 1,22 mld zł. Specjalizujemy się przede wszystkim w sprzedaży energii i gazu, ale rozwijamy również nasze portfolio, inwestując w rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii. Naszym innowacyjną usługą, kierowaną do klienta biznesowego, jest fotowoltaika jako usługa – tłumaczy Agnieszka Stachurek, Dyrektor Handlowy w Naster S.A.

Od początku istnienia Naster S.A. rozwój spółki finansowany był przede wszystkim z bieżących środków, a jedynie w ograniczonym zakresie z finansowania bankowego. Spółka poszukuje więc dodatkowej formy zdobycia kapitału na rozwój i widzi go w crowdfundingu.

Dostrzegamy ogromny potencjał w finansowaniu poprzez crowdfunding społecznościowy nie tylko pod kątem finansowym, ale także wizerunkowym. Emisja akcji pozwoli nam na zwiększenie rozpoznawalności spółki na rynku, zdobycie środków, co przełoży się na dalszy rozwój i powinno mieć pozytywne odzwierciedlenie w zwiększeniu wyników operacyjnych spółki w przyszłości – mówi Maciej Sieracki.

Prognozy dla branży energetycznej

Obecnie na dachach polskich budynków zamontowanych jest już prawie 900 tys. instalacji fotowoltaicznych. Według stanu na lipiec 2022 r. zainstalowana moc fotowoltaiki przewyższyła 10 GW (wzrost o ok. 100% w jednym roku), a znaczenie fotowoltaiki i magazynów energii będzie wzrastać. Jak wynika z przewidywań oraz trendów, w kierunku których zmierza zarówno Europa, jak również nasz kraj, Polacy wciąż będą interesować się fotowoltaiką. Głównym tego powodem są stale rosnące ceny energii, coraz bardziej wyśrubowane normy energetyczne przy budowie nowych domów, a także dofinansowania, z których mogą korzystać klienci. W 2022 roku czwartą odsłonę ma Program Mój Prąd. Dla klientów dostępne są także inne formy ulg, takie jak Czyste Powietrze czy Ulga Termomodernizacyjna.

Źródło: naster.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz