.
Reklama
https://h2poland.com.pl/
.

Przyrost fotowoltaiki na świecie w 2019

Według Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki udział energii słonecznej w OZE będzie systematycznie wzrastał.

Aukcje OZE 2021: fotowoltaika wygrywa oba koszyki
Nowe zasady rozliczania Prosumentów - jak pozostać w systemie opustów? [Źródło: stowarzyszeniepv.pl]

Energetyka słoneczna to jedna z najszybciej rozwijających się ekologicznych technologii na świecie. W ubiegłym roku moc elektrowni zasilanych słońcem wzrosła do 586 GW (wzrost o 98 GW), Polska wniosła niespełna 1% udziału, ale działania rządu ukierunkowane są na wzmocnienie pozycji Polski w tym zakresie.

Reklama
oknonet.pl

Z informacji opublikowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) wynika, iż na koniec 2019 roku w obszarze energetyki odnawialnej na świecie, przyłączonych do sieci było 2537 GW. Przyrost nowych mocy w OZE (176 GW) był nieznacznie niższy niż w 2018 roku, kiedy do sieci przyłączono 179 GW. Oznacza to, że w ubiegłym roku, zaobserwować można było spowolnienie w przyroście nowych “zielonych” mocy.

Spowolnienie dotyczyło jednak również energetyki konwencjonalnej, stąd ostatecznie udział odnawialnych źródeł energii w przyroście mocy w energetyce utrzymał tendencję wzrostową i stanowił w 2019 roku aż 72% wszystkich nowych mocy w energetyce. Obecnie “zielone” elektrownie zapewniają ponad 1/3 globalnych mocy w elektroenergetyce.

Największy przyrost nowych mocy wśród wszystkich ekotechnologii odnotowała energetyka słoneczna – 98 GW, z czego ponad połowa powstała w Azji. Na koniec 2019 roku dało to w sumie 586 GW na świecie, z czego 560 GW w fotowoltaice przyłączonej do sieci (PV) i 6 GW w elektrowniach słonecznych termalnych (CSP).

Energia wiatrowa wzrosła o blisko 60 GW i 2019 rok zakończył się z 623 GW mocy. Te dwie technologie odpowiadają za 90% nowych mocy w OZE. Energia wodna, bioenergia, energia geotermalna i pływów morskich zanotowały odpowiednio: 12 GW, 6 GW, 700 MW i 500 MW nowych mocy.

Energetyka słoneczna nabiera tempa w Polsce

Również w Polsce w ostatnim czasie odnotowuje się znaczący przyrost mocy w fotowoltaice. Ubiegły rok przyniósł pierwsze wygrane dla elektrowni fotowoltaicznych w aukcjach OZE dla instalacji powyżej 1 MW, w których energetyka słoneczna zaczęła wygrywać w Polsce rywalizację z energetyką wiatrową.

W 2019 roku moc zainstalowana z energii słonecznej w naszym kraju przekroczyła 1 GW, a po wybudowaniu wygranych projektów z aukcji będzie to ok. 2 GW. Polska jest wciąż w tyle za innymi państwami UE, gdzie moce fotowoltaiczne liczy się w dziesiątkach gigawatów, przyrost mocy nabiera jednak tempa, które wskazuje na szybki rozwój wielkoskalowej energetyki słonecznej w nadchodzących latach. Istotnym czynnikiem jest spadek cen, które w fotowoltaice od 2010 roku zmniejszyły się już o blisko 80%.

Ostatnie tygodnie i związane z pandemią koronawirusa ograniczenie lub całkowite zatrzymanie produkcji w zakładach przemysłowych spowodowały opóźnienia w realizacji projektów budowy nowych instalacji energetyki odnawialnej. Jednak według ekspertów i przedstawicieli środowiska PV koronawirus w dłuższej perspektywie nie powinien wpłynąć istotnie na rozwój sektora. Problemy w łańcuchu dostaw powinny stać się impulsem do dywersyfikacji rynku i szansą dla lokalnych wytwórców. Potencjał gospodarczy energetyki odnawialnej, w tym słonecznej, może stać się istotnym czynnikiem w powtórnym rozkręceniu całej gospodarki.

Źródło: stowarzyszeniepv.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz