Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Sterowniki SPV dla farm fotowoltaicznych pozwalające na bezpieczne i zoptymalizowane wykorzystanie zielonej energii

Wyzwania związane z ochroną środowiska, poparte działaniami legislacyjnymi i wymuszane rosnącymi cenami energii oraz technicznymi ograniczeniami w systemach elektroenergetycznych skłaniają do coraz większej uwagi na kwestie związane z wykorzystaniem energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł alternatywnych takich jak energia słoneczna i wiatrowa.

Sterowniki SPV dla farm fotowoltaicznych pozwalające na bezpieczne i zoptymalizowane wykorzystanie zielonej energii
Sterowniki SPV dla farm fotowoltaicznych pozwalające na bezpieczne i zoptymalizowane wykorzystanie zielonej energii

W krótkim czasie pojawiło się wiele rozproszonych źródeł energii głównie pod postacią instalacji fotowoltaicznych, które wytwarzają coraz więcej energii i stanowią duże wyzwanie dla obecnego systemu elektroenergetycznego. W związku z tym wprowadzono nowe wymagania techniczne dotyczące regulacji mocy czynnej i biernej z odnawialnych źródeł energii oraz obowiązek monitorowania punktu podłączenia do sieci. Stało się więc konieczne zastosowanie nowych urządzeń regulacyjnych dla OZE, które stabilizują pracę sieci oraz są narzędziem ograniczającym utratę potencjalnych zysków z tytułu nieodpowiedniego dysponowania produkowanymi zasobami energii.

2022.07 SPV 2 002

Zgodnie z wymaganiami rynku Apator opracował uniwersalny sterownik farm, o nazwie SPV, który występuje w dwóch wariantach zróżnicowanych pod względem funkcjonalności.

Pierwszy z nich, SPV RM, to regulator mocy dla farm fotowoltaicznych. Ten wielozadaniowy moduł pełni rolę sterownika telemechaniki, koncentratora danych, modułu komunikacyjnego oraz regulatora parametrów pracy. Sterownik kontroluje parametry pracy źródła wytwórczego poprzez połączenie z dataloggerami, analizatorami i automatyką zabezpieczeniową. Ponadto SPV RM jest odpowiedzialny za zbieranie i gromadzenie informacji z urządzeń obiektowych oraz modułów wejść/wyjść, udostępniając je urządzeniom nadrzędnym i konwerterom protokołów. Sterownik spełnia wymagania NC RfG oraz IRiESD dla wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych.

Funkcjonalności sterownika SPV RM:

  • Telemechanika (odczyt sygnałów binarnych i sygnały sterownicze)
  • Koncentrator danych z urządzeń podrzędnych
  • Moduł komunikacyjny do SCADA (OSD i Operatora)
  • Kontrola parametrów pracy źródła wytwórczego na bazie poleceń zdalnych lub lokalnych
  • Samodzielna regulacja parametrów pracy źródła wytwórczego

2022.07 SPV 002

Drugim wariantem sterownika SPV jest strażnik mocy – SPV SM – dedykowany instalacjom PV działających w przedsiębiorstwach przemysłowych. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla firm generujących energię z OZE na potrzeby własne. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed eksportem mocy do sieci dystrybucyjnej. Funkcjonalność ta jest realizowana z zastosowaniem pomiarów przy generacji oraz w punkcie przyłączenia realizowanym za pomocą analizatorów lub automatyki zabezpieczeniowej. Regulacja parametrów odbywa się przez komunikację z dataloggerem. Sterownik SPV SM kontroluje moc generowaną przez instalację fotowoltaiczną na podstawie pomiaru wartości i kierunku przepływu energii w punkcie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Dodatkowo sterownik może odłączyć instalację, by zapobiec eksportowi energii do sieci dystrybucyjnej, co stanowi dodatkowy mechanizm zabezpieczający.

Grupa Apator rozwija rozwiązania dla podmiotów korzystających z OZE i wdraża kolejne urządzeń do ich automatyzacji. Wśród dostępnych rozwiązań dla OZE funkcjonują liczniki energii elektrycznej smartESOX pro, rozłączniki bezpiecznikowe smartARS pro PV, zabezpieczenia BELplus OZE, cyfrowy system do nadzoru farm EKTIN oraz magazyny energii do stabilizacji sieci oraz magazynowania powstałych nadwyżek energii w celu ich odroczonego wykorzystania.

Energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii to wielka szansa na ograniczenie śladu węglowego, stworzenie przyjaznego i czystego środowiska oraz możliwość optymalizacji kosztów dla wielu podmiotów. OZE jako niestabilne źródła energii są wyzwaniem dla istniejącego systemu i podlegają wymogom technicznym operatorów sieci, dlatego warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, które będą wspierały bezpieczne i zoptymalizowane korzystanie z produkowanej zielonej energii.

Więcej informacji: www.apator.com

Kontakt:

Szymon Bendlewski
Menedżer Produktu
Apator SA
tel. +48 783 830 194
[email protected]
www.apator.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz