Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Największa farma wiatrowa Polenergii gotowa!

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Dębsk o mocy 121 MW. To największa lądowa inwestycja OZE w historii spółki i zarazem jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Łączny portfel aktywnych zielonych inwestycji Polenergii rośnie aż o 35 proc. do 472 MW.

Największa farma wiatrowa Polenergii gotowa!
Największa farma wiatrowa Polenergii gotowa! Źródło: polenergia.pl

Farma Wiatrowa Dębsk to jedenasta lądowa elektrownia wiatrowa Polenergii. Zlokalizowana jest na Nizinie Północnomazowieckiej. Składa się z 55 turbin typu V110-2,2 o łącznej mocy 121 MW, co czyni ją jedną z największych farm wiatrowych w Polsce. Piętnaście turbin wiatrowych zbudowanych zostało na terenie gminy Kuczbork-Osada, a pozostałe 40 na terenie gminy Żuromin. Gondola wiatraka zamontowana jest na wysokości 120 m, natomiast średnica łopat wiatraka to 110 m. Łącznie daje to wysokość 175 m.

Szacowana roczna produkcja FW Dębsk wyniesie około 366 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną aż 183 tysięcy gospodarstw domowych. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego oraz żuromińskiego w całości mogą być zasilani czystą energią z wiatru. Pracując pełną mocą, w ciągu zaledwie minuty, elektrownia wyprodukuje energię elektryczną potrzebną w ciągu roku dla jednego gospodarstwo domowego. Jeden wiatrak pracując pełną mocą, wyprodukuje w minutę tyle energii, ile elektryczne auto potrzebuje, by przejechać blisko 200 km.

Rozpoczęcie budowy największej w historii Polenergii inwestycji nastąpiło w połowie 2020 roku w zaledwie osiem tygodni od chwili ogłoszenia nowej strategii Grupy. Trudne czasy związane z pandemią, niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne ani na moment nie wpłynęły na realizację tego projektu. Gotowość banków do jego finansowania potwierdziła wysoką ocenę Polenergii jako dobrego i wiarygodnego partnera biznesowego. Z dumą dopisujemy FW Dębsk do aktywnych projektów i skokowo zwiększamy nasze zielone moce wytwórcze, co czyni Polenergię liderem Nowej Energetyki. Rozumiemy ją jako system innowacyjnych rozwiązań, których fundamentem są zaawansowane technologicznie zeroemisyjne źródła energii oraz innowacyjne produkty tworzone zgodnie z rozwijanym przeznas standardem Energia 2051. To nasz wielki dzień i wspólny sukces całego zespołu Polenergii, który z każdą oddaną nową inwestycją pokazuje, że nie brakuje mu konsekwencji i determinacji w działaniu – ocenia dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Realizacja FW Dębsk stanowi znaczący krok w polskiej zielonej transformacji. Pozwoli w ciągu roku uniknąć emisji do atmosfery zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 318 tysięcy ton CO2, 299 ton SO2, 302 tony NOx, 106 ton CO oraz 18 ton pyłów. Inwestycja pozwoli też ograniczyć zużycia węgla kamiennego aż o 168 tysięcy ton rocznie, co realnie zmienia krajowy rynek energetyczny i rozwija zeroemisyjną gospodarkę w pełni opartą na Odnawialnych Źródłach Energii.

Energia wygenerowana przez turbiny wiatrowe FW Dębsk przesyłana jest podziemnymi liniami kablowymi do Głównego Punktu Zasilania. Po transformacji napięcia na 110 kV, energia jest dalej przesyłana bez stacji pośredniej wprost do GPZ Kruszczewo pod Płockiem, najdłuższą w Europie, bo aż 62-kilometrową podziemną kablową linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia w technologii zmiennoprądowej.

 

Dostawcą turbin i podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez okres 30 lat od chwili uruchomienia FW Dębsk jest Vestas. Wykonawcą kompleksowych robót budowlanych związanych z fundamentami pod turbiny wiatrowe, przystosowaniem dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacją istniejących dróg, budową dróg serwisowych oraz platform montażowych było konsorcjum utworzone przez ONDE, oraz ERBUD. Za realizację prac montażowo-elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej 30/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i siecią światłowodową odpowiadało konsorcjum, w skład którego wchodziły spółki Electrum Concreo oraz JAREX. Budowa monitorowana była przez specjalistów z firmy BIOEKSPERT odpowiedzialnych za nadzór przyrodniczy. Usługę Inżyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji świadczyła firma J.S. Hamilton Consulting.

W 2019 roku FW Dębsk uzyskała gwarantowane wsparcie w postaci kontraktu różnicowego dla części produkcji w ramach systemu aukcyjnego, które pozwoli dodatkowo na optymalizację jej rentowności.

Źródło: polenergia.pl

Polenergia Fotowoltaika
Plac Ireneusza Gugulskiego 1
02-661 Warszawa
Tel. 799-399-888
www.polenergia.pl
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz