Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Urząd Dozoru Technicznego kończy nabór do Komisji Egzaminacyjnej OZE

Urząd Dozoru Technicznego prowadzi obecnie nabór kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzaminy dla instalatorów odnawialnych źródeł energii ubiegających się o wydanie certyfikatu UDT.

Urząd Dozoru Technicznego kończy nabór do Komisji Egzaminacyjnej OZE
Urząd Dozoru Technicznego kończy nabór do Komisji Egzaminacyjnej OZE [Źródło: udt.gov.pl]

 

Zgodnie z dyrektywą o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych w państwach członkowskich UE wdrożone są systemy certyfikacji instalatorów pięciu rodzajów instalacji OZE:

 • systemów fotowoltaicznych,
 • pomp ciepła,
 • słonecznych systemów grzewczych,
 • kotłów i pieców na biomasę,
 • płytkich systemów geotermalnych,

Realizację systemu certyfikacji instalatorów OZE w Polsce powierzono Urzędowi Dozoru Technicznego. W myśl tego systemu prowadzone są przez UDT egzaminy, których pozytywny wynik umożliwia wnioskowanie o wydanie certyfikatu instalatora OZE.

Wnioski o powołanie członka Komisji mogą zgłaszać w szczególności:

 • izby gospodarcze i izby rzeczoznawców oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne – w przypadku, gdy zgodnie ze statutem wykonują działalność w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii;
 • jednostki i instytucje o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym wykonujące działalność w zakresie danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii;
 • producenci oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii;
 • ośrodki szkoleniowe lub szkoły, w których prowadzi się kształcenie zawodowe z zakresu instalacji odnawialnego źródła energii lub energetyki.

Kandydat na członka Komisji powinien spełniać poniższe wymagania kwalifikacyjne:

 • ukończyć studia na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych jako dyscypliny wiodącej lub studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie takiej dyscypliny oraz posiadać udokumentowaną trzyletnią praktykę zawodową lub wykształcenie średnie techniczne i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową;
 • posiadać aktualną wiedzę z zakresu dokumentów odniesienia.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2021 r.

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać kandydaci oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w ogłoszeniu.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń!

Źródło: udt.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz