Reklama
konferencjaeuropower.pl

Urząd Dozoru Technicznego kończy nabór do Komisji Egzaminacyjnej OZE

Urząd Dozoru Technicznego prowadzi obecnie nabór kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzaminy dla instalatorów odnawialnych źródeł energii ubiegających się o wydanie certyfikatu UDT.

Urząd Dozoru Technicznego kończy nabór do Komisji Egzaminacyjnej OZE
Urząd Dozoru Technicznego kończy nabór do Komisji Egzaminacyjnej OZE [Źródło: udt.gov.pl]

 

Zgodnie z dyrektywą o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych w państwach członkowskich UE wdrożone są systemy certyfikacji instalatorów pięciu rodzajów instalacji OZE:

 • systemów fotowoltaicznych,
 • pomp ciepła,
 • słonecznych systemów grzewczych,
 • kotłów i pieców na biomasę,
 • płytkich systemów geotermalnych,

Realizację systemu certyfikacji instalatorów OZE w Polsce powierzono Urzędowi Dozoru Technicznego. W myśl tego systemu prowadzone są przez UDT egzaminy, których pozytywny wynik umożliwia wnioskowanie o wydanie certyfikatu instalatora OZE.

Wnioski o powołanie członka Komisji mogą zgłaszać w szczególności:

 • izby gospodarcze i izby rzeczoznawców oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne – w przypadku, gdy zgodnie ze statutem wykonują działalność w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii;
 • jednostki i instytucje o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym wykonujące działalność w zakresie danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii;
 • producenci oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii;
 • ośrodki szkoleniowe lub szkoły, w których prowadzi się kształcenie zawodowe z zakresu instalacji odnawialnego źródła energii lub energetyki.

Kandydat na członka Komisji powinien spełniać poniższe wymagania kwalifikacyjne:

 • ukończyć studia na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych jako dyscypliny wiodącej lub studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie takiej dyscypliny oraz posiadać udokumentowaną trzyletnią praktykę zawodową lub wykształcenie średnie techniczne i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową;
 • posiadać aktualną wiedzę z zakresu dokumentów odniesienia.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2021 r.

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać kandydaci oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w ogłoszeniu.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń!

Źródło: udt.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz