Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Elektroniczny dziennik budowy w aplikacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Od 27 stycznia można prowadzić dziennik budowy elektronicznie w aplikacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Elektroniczny Dziennik Budowy jest przełomem dla cyfryzacji w budownictwie.

Elektroniczny dziennik budowy w aplikacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
Elektroniczny dziennik budowy w aplikacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Z aplikacji można skorzystać na komputerze w każdej przeglądarce internetowej. EDB jest dostępny pod adresem: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl. Można także pobrać darmową wersję mobilną EDB ze sklepów Google’a i AppleStore. Aplikacja powstała w Głównym Urzędzie Nadzoru Bu­dowlanego z myślą o wygodzie użytkowników, w oparciu o nowe przepisy prawa budowlanego i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

 

Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Dlatego zdecydowaliśmy się na cyfryzację dziennika budowy. Elektroniczny Dziennik Budowy jest gwarancją rzetelnego i wiarygodnego prowadzenia dokumentacji budowlanej – mówi Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Aplikacja EDB oferuje szereg ułatwień w procesie zarządzania budową. Inwestorzy i kierownik budowy mogą skorzystać z następujących funkcji:

  • szybkie i proste składanie elektronicznego wniosku o wydanie dziennika budowy do organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb),
  • powierzanie obowiązków i określanie ram czasowych pracy geodety i uczestników procesu budowlanego,
  • wygodne śledzenie wpisów i dokumentacji budowy online 24/7,
  • automatyczne umieszczanie wymaganych przepisami wpisów,
  • korygowanie wpisów,

prosta edycja statusów, zamknięcie dziennika jednym kliknięciem w aplikacji.

Prowadzenie dziennika w EDB odbywa się przez umieszczanie w nim odpo­wiednich wpisów. Wpisy ułożone są tak, jak w tradycyjnym dzienniku. Zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania wpisów po różnych para­metrach, takich jak aktualność wpisu, funkcja autora, czy autor wpisu. Dzięki temu rozwiązaniu, w przypadku dużych inwe­stycji, możemy szybko odnaleźć interesujący nas wpis. Pro­wadzenie dziennika budowy w systemie EDB polega również na powierzaniu w funkcji uczestnikom procesu budowlanego oraz geodecie, którym Inwestor bądź kierownik budowy ustala ramy czasowe ich pracy.

Aby założyć konto w EDB należy:

  • wejść na stronę: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl otworzy się w nowym oknie
  • kliknąć „zaloguj” – nastąpi przekierowanie do usługi Węzła Krajowego na login.gov.pl
  • wybrać jedną z metod uwierzytelnienia – profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna
  • podać adres e-mail do kontaktu i potwierdzić w poczcie rejestrację

Więcej informacji: gunb.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz