Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Rząd wspiera obywateli w zakresie cen gazu i energii

"Rosyjska inwazja militarna na Ukrainę diametralnie zmieniła sytuację energetyczną całej Europy i świata. Potwierdziła także podkreślane przez Polskę zdanie, że Europa nie może opierać bezpieczeństwa energetycznego na naszym wschodnim sąsiedzie. Rząd od początku reaguje na wszelkie kryzysy, a Ministerstwo Klimatu i Środowiska na bieżąco przygotowuje odpowiednie wsparcie dla obywateli” – powiedziała podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wydarzenie odbyło się 12 grudnia 2022 r. w Warszawie.

Rząd wspiera obywateli w zakresie cen gazu i energii
Rząd wspiera obywateli w zakresie cen gazu i energii [źródło: www.gov.pl]

W ramach wsparcia obywateli resort klimatu i środowiska przygotował szereg dodatków dla obywateli – to m.in. dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek do paliw innych niż węgiel czy dodatek elektryczny.

Te rozwiązania niwelują obciążenia związane z podwyżkami cen energii i gazu. Pozwolą one chronić nie tylko obywateli, ale i placówki wykonujące niezbędne zadania z perspektywy ochrony obywateli i interesów państwa– podkreśliła minister klimatu i środowiska.

W obliczu rosnących kosztów energii, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, priorytetem rozwiązań przygotowanych w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, jest zabezpieczenie funkcjonowania gospodarstw domowych i zapewnienie im dostępu do energii elektrycznej na poziomie dotychczas ponoszonych opłat.

Mechanizm mrożenia rachunków do określonych limitów zużycia (2MWh, 2,6 MWh i 3 MWh) ma na celu objęcie odbiorców zużywających energię na potrzeby prowadzonych gospodarstw domowych. Szczególnym wsparciem, polegającym na podwyższeniu limitów zużycia, do zamrożenia cen i stawek opłat zostali objęci odbiorcy o szczególnie wrażliwi, to m.in.: osoby niepełnosprawne, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny czy też rolnicy– mówiła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Oprócz mechanizmu mrożenia rachunków, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało także ustawę wprowadzającą gwarantowaną „maksymalną” cenę energii elektrycznej, która będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi.

Zgodnie z ustawą wynosić będzie ona:

  • 693zł/MWh dla gospodarstw domowych – dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów (2 MWh – wszystkie gospodarstwa domowe, 2,6 MWh – osoby niepełnosprawne, 3 MWh – osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy.
  • 785 zł/MWh dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

Ustawa zwiększy ochronę gospodarstw domowych, wprowadzi ochrony dla podmiotów użyteczności publicznej, samorządów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed drastycznym wzrostem rachunków za energię elektryczną– wyjaśniła minister.

Wśród podmiotów wrażliwych ujęto podmioty użyteczności publicznej, m.in.: szpitale i przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie wyższe, kościoły lub inne związki wyznaniowe, placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, chorych lub w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, zaopatrzenie w wodę, transport zbiorowy, kanalizacja, oświetlenie uliczne i wiele innych– dodała.

W ramach wsparcia obywateli Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało także rozwiązania w zakresie zamrożenia cen gazu w 2023 r. W tym celu Sejm 1 grudnia 2022 r. uchwalił ustawę o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

W przyszłym roku funkcjonować będzie maksymalna cena za gaz na poziomie ok. 200 zł netto/MWh, zamrożona zostanie wysokość opłat dystrybucyjnych. Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej– zaznaczyła minister Anna Moskwa.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT. Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego– dodała.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz