Reklama
bosch-homecomfort

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia taryfowego

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną został skierowany do pięciodniowych konsultacji publicznych.

Tylko 4% z nas nie oszczędza energii elektrycznej wynika z badań IBRiS [źródło: pkee.pl]
Tylko 4% z nas nie oszczędza energii elektrycznej wynika z badań IBRiS [źródło: pkee.pl]

Nowelizacja w swych propozycjach zakłada nałożenie na przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się obrotem energią elektryczną i będące sprzedawcą, obowiązku dołączania do faktury informacji określających procentowo koszty zakupu energii elektrycznej.

Pokrycie kosztów uzasadnionych zakupu energii przez firmy energetyczne jest konieczne do prowadzenia przez nie działalności i stanowią podstawę obliczania taryf za prąd. Nowe przepisy zobligują sprzedawców do przedstawienia odbiorcy energii, jakie koszty i w jakim stopniu składają się na końcową cenę energii elektrycznej (m.in. koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 czy zakupu energii z OZE, a także koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia).

Celem proponowanych zmian jest przede wszystkim zbudowanie i zwiększenie świadomości odbiorców energii elektrycznej co do tego, jakie czynniki wpływają na podwyżki na rachunku za prąd; jak ważne są kwestie związane ze zmianami klimatu i jaki wpływ mają na społeczeństwo, na domowy budżet oraz na gospodarkę. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw mają za zadanie zmobilizować je do szybszej dekarbonizacji źródeł pozyskiwania energii.

Obowiązujące obecnie przepisy ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia taryfowego nie wskazują, jakie dane powinny się znaleźć na fakturze z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Tym bardziej konieczne jest doprecyzowanie tych kwestii i rozszerzenie obowiązku informacyjnego w tym zakresie.

Odbiorcy energii elektrycznej (zwłaszcza konsumenci) powinni być powiadomieni w sposób przejrzysty i zrozumiały o zmianach cen lub stawek opłat za dostarczaną energię elektryczną, które zostały zatwierdzone w decyzji taryfowej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rzetelność informacyjną nakazuje przedsiębiorstwom energetycznym zarówno prawo unijne, jak i krajowe.

Konsultacje publiczne w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia taryfowego mają potrwać do 24 listopada br.

 

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz