Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Ruszyły dotacje dla firm i instytucji w ramach programu “Mój elektryk”

Przedsiębiorcy i instytucje publiczne mogą już kupować samochody zeroemisyjne (elektryczne i wodorowe) z państwowymi dopłatami.

Ruszyły dotacje dla firm i instytucji w ramach programu "Mój elektryk" [źródło: www.gov.pl]
Ruszyły dotacje dla firm i instytucji w ramach programu "Mój elektryk" [źródło: www.gov.pl]

W ramach programu „Mój elektryk” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął od 22 listopada tego roku nabór wniosków o dofinansowanie zakupu „elektryków” od podmiotów innych niż osoby fizyczne. Co oznacza, że uruchomiony został trzeci i ostatni komponent projektu wspierającego rozwój elektromobilności w Polsce. Najpierw dotacje trafiły do indywidualnych nabywców „elektryków”. Do programu dołączyły banki i firmy leasingowe zainteresowane dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Przedsiębiorstwa i podmioty instytucjonalne mogą ubiegać się  o bezzwrotne dotacje do zakupu samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem (kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e) od 22 listopada 2021 roku do 30 września 2025 roku, pod warunkiem, że wcześniej nie wyczerpie się budżet programu „Mój elektryk”.

O dopłaty mogą się starać:

  • firmy,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • instytuty badawcze,
  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • spółdzielnie,
  • rolnicy indywidualni oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wsparciem finansowym może być objęty zakup zarówno samochodów osobowych, jak i dostawczych o zeroemisyjnym napędzie (elektrycznych lub wodorowych). Dla osobowych „elektryków” firmowych przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub nawet 27 000 zł, jeśli deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. Z kolei dla samochodów dostawczych dotacja jest jeszcze wyższa, w zależności od przebiegu rocznego  –  do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu. Narodowy Fundusz oferuje również wsparcie w wysokości do 4 tys. zł (nie więcej niż 30 proc kosztów kwalifikowanych) dla elektrycznych pojazdów dwu- trój- i czterokołowych stosowanych do celów gospodarczych. Poza pojazdami osobowymi (kategoria M1) nie obowiązują limity cenowe.

Na dotacje do pojazdów zeroemisyjnych przeznaczyliśmy dodatkową pulę pieniędzy w wysokości 200 mln złotych, zwiększając tym samym tegoroczny budżet programu „Mój elektryk” do 700 mln złotych – podkreśla wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Lorkowski.

Uruchomienie naboru dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi to ostatni komponent programu priorytetowego „Mój elektryk”. Jego głównym celem jest uniknięcie zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie – zarówno indywidualnym, jak i w sektorze firm.  Dotacje do zakupu pojazdów zeroemisyjnych udzielane przedsiębiorcom i instytucjom wpłyną bez wątpienia na rozwój ekologicznej komunikacji w Polsce, gdyż właśnie te podmioty są głównymi nabywcami pojazdów dla swoich flot. Około 80 proc. nowych aut rejestrowanych u nas to samochody firmowe. Upowszechnienie ekologicznych aut poprawi z kolei jakość powietrza, skoro komunikacja, w tym zwłaszcza transport drogowy, odpowiada w naszym kraju za 15 proc.  emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki azotu (NOx).

Przy przyjmowaniu wniosków przez NFOŚiGW obowiązuje zasada częściowej refundacja kosztu zakupu ekologicznego auta do kwot określonych w regulaminie programu „Mój elektryk”. Takie same zasady obwiązywały w przypadku osób indywidualnych i rodzin, od których NFOŚiGW przyjmuje wnioski o dofinansowanie już od ponad czterech miesięcy.

Dofinansowanie z NFOŚiGW ma formę refundacji, czyli dotyczy już zrealizowanych zakupów samochodów elektrycznych lub wodorowych. Mamy tutaj doczynienia z uproszczonym trybem aplikowania o dotację poprzez specjalny moduł Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

Program „Mój elektryk” przewiduje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych.

Warunkiem otrzymania dotacji mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane  lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

 

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz