Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Wzory dokumentów dla przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z mechanizmu wsparcia dla biometanu

1 października 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE, która wprowadziła, między innymi, nowy rodzaj wsparcia dla wytwórców biometanu. Dla uczestników rynku zainteresowanych tym mechanizmem, Urząd przygotował zakładkę dedykowaną przedsiębiorstwom, które chcą z niego skorzystać.

Wzory dokumentów dla przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z mechanizmu wsparcia dla biometanu
Wzory dokumentów dla przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z mechanizmu wsparcia dla biometanu

System dedykowany wytwórcom biometanu wykorzystuje model dopłaty do ceny rynkowej wzorowany na systemie FIP (feed-in-premium), a uzyskanie wsparcia wymaga otrzymania stosownego zaświadczenia od Prezesa URE. Okres wsparcia wynosi w tym systemie 20 lat od pierwszego dnia sprzedaży biometanu objętego wsparciem, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2048 r.

Znowelizowane przepisy ustawy o OZE uwzględniają wskazaną przez ustawodawcę potrzebę stworzenia rynku biometanu, który będzie wprowadzany do sieci gazowych oraz wykorzystywany w transporcie. Pakiet nowych regulacji zawiera definicję biometanu oraz przewiduje konieczność uzyskania przez wytwórców biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub wytwarzania biometanu z biogazu, wpisu do nowoutworzonego rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE. Wytwarzanie biometanu z biogazu rolniczego będzie z kolei wymagało wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz