Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Grupa ORLEN zwiększa moc fotowoltaiki w Wielkopolsce

Współpraca między Energą Wytwarzaniem (inwestor) oraz Energą Green Development (deweloper i inżynier kontraktu), spółek zależnych Energi z Grupy ORLEN, umożliwi zwiększenie do 26 MW z 20 MW mocy zainstalowanej budowanej w woj. wielkopolskim (powiat turecki) farmy PV Gryf. Inwestycja zostanie zakończona w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Farma fotowoltaiczna PV Gryf dzięki zwiększonej mocy będzie w stanie zasilić ok. 13 tys. gospodarstw domowych.

Grupa ORLEN zwiększa moc fotowoltaiki w Wielkopolsce

Pierwszy etap budowy farmy zakończył się w pierwszej połowie br. Na ok. 10 ha stanęło ok. 40 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20 MW. Aktualnie ta elektrownia słoneczna pracuje w trybie rozruchowym. Jeszcze przed zakończeniem prac wypracowano plan rozbudowy obiektu do mocy ok. 26 MW. Teren pod nowe panele, liczący ok. 2 ha, został przekazany wykonawcy w sierpniu br.

Obecnie końca dobiegł montaż wszystkich dodatkowych paneli – blisko 10 tys. sztuk. Zainstalowano także część inwerterów, a kolejne zostaną zamontowane w najbliższym czasie. Trwa również układanie instalacji elektrycznej. Zakończenie rozbudowy i uruchomienie dodatkowych instalacji planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

Słońce i wiatr zamiast kopalni

PV Gryf powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej FW Przykona o mocy ok. 31 MW, uruchomionej latem 2020 roku. Oba obiekty stoją na należących do Energi terenach zrekultywowanych po odkrywce kopalni węgla brunatnego Adamów. Grupa ORLEN posiada tam grunty o łącznej powierzchni ok. 300 ha.

Coraz więcej fotowoltaiki

Energa Wytwarzanie realizuje też obecnie sześć innych projektów fotowoltaicznych. Również w pierwszym kwartale 2023 roku pracę z pełną mocą 62 MW rozpocząć ma zlokalizowana w woj. warmińsko-mazurskim, farma fotowoltaiczna PV Wielbark. Powstaje również pięć mniejszych obiektów o mocy do 1 MW każdy. Jedna z tych małych farm również realizowana jest na terenach Energi w gm. Przykona. Pozostałe cztery budowane są w woj. warmińsko-mazurskim (dwie farmy w Samolubiu i jedna w Pierzchałach) oraz w woj. kujawsko-pomorskim (Czernikowo).

Po zrealizowaniu wszystkich tych projektów łączna moc zainstalowana w aktywach fotowoltaicznych Energi wzrośnie do ok. 98 MW. W ciągu roku będą mogły wyprodukować szacunkowo dość energii do zasilenia ok. 49 tys. gospodarstw domowych.

Kolejne megawaty OZE w Wielkopolsce

Zgodnie ze strategią rozwojową Grupy Energa w planach są też kolejne inwestycje w fotowoltaikę. W pierwszym kwartale przyszłego roku w sąsiedztwie FW Przykona i PV Gryf rozpocząć się ma budowa farmy PV Mitra o mocy 65 MW, a realizująca ją Energa Green Development w swoim portfolio ma obecnie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy przeszło 400 MW. Co ważne, z tego wolumenu ok. 100 MW zrealizowane ma zostać w formule cable-pooling, czyli przy wykorzystaniu potencjału przyłączeniowego zabezpieczonego wcześniej dla jednego typu źródeł wytwórczych przez inne. Dzięki temu nowe aktywa nie będą wymagały pozyskania nowych warunków przyłączeniowych.

Realizowane i planowane działania Energi są zgodne ze Strategią Grupy ORLEN2030, nastawionej na rozwój zero- i niskoemisyjnej energetyki. W zgodzie z tym Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa do 2030 roku zakłada, że w okresie od 2021 roku do końca obecnej dekady łączne nakłady inwestycyjne na obszar wytwarzania wyniosą ok. 13,6 mld zł. Pozwoli to Grupie Energa znacząco zwiększyć moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii, osiągając samodzielnie i posiadając udział w tych aktywach, do łącznej mocy zainstalowanej w wysokości ok. 2,4 GW. Obecna dekada będzie także czasem rozwoju stabilnej i niskoemisyjnej energetyki gazowej do poziomu mocy ok. 1,3 GWe, w którego realizacji Energa będzie miała udział dzięki budowie bloków gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu.

Źródło: energa.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz