Reklama
http://www.multitherma.com/

32% mieszkańców Śląska nie słyszało o obowiązku wymiany starych kotłów

Polski Alarm Smogowy przedstawił wyniki badania opinii przeprowadzonego wśród mieszkańców województwa śląskiego. Za niespełna dwa miesiące w tym województwie zacznie obowiązywać zakaz dla najstarszych kotłów na paliwa stałe.

32% mieszkańców Śląska nie słyszało o obowiązku wymiany starych kotłów
32% mieszkańców Śląska nie słyszało o obowiązku wymiany starych kotłów [Źródło: polskialarmsmogowy.pl]

Badanie zostało zrealizowane we wrześniu 2021 metodą CATI na próbie 1000 dorosłych mieszkańców województwa śląskiego. Wynika z niego, że o antysmogowych przepisach nie słyszał niemal co trzeci mieszkaniec regionu. Jednocześnie aż 65 proc. badanych poparłoby wprowadzenie zakazu ogrzewania węglem w całym województwie.

Przyjęta w 2017 roku uchwała antysmogowa wprowadziła ograniczenia dotyczące pozaklasowych kotłów na paliwa stałe. Urządzenia, które w dniu wejścia w życie uchwały miały 10 i więcej lat mogą być użytkowane jedynie do końca roku. Fakt, że tak wiele osób nie słyszało o obowiązku wymiany starych kotłów, stawia w fatalnym świetle samorządy w województwie.

To efekt zaniedbań w zakresie działań informacyjnych. W zbyt wielu miejscowościach ich zabrakło. Niestety brak znajomości przepisów, nie zwalnia z konieczności dostosowania sposobu ogrzewania domu do wymogów uchwały antysmogowej. W myśl antysmogowego prawa użytkowanie starych „kopciuchów” od 1 stycznia 2022 r. będzie wykroczeniem. Przed paroma tygodniami Śląski Związek Gmin i Powiatów opublikował rekomendacje dla samorządów dotyczące egzekwowania uchwały antysmogowej. Wynika z nich jasno, że właściciele „kopciuchów” muszą liczyć się z karami – mówi Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w woj. śląskim.

Z badań PAS wynika także, że rośnie świadomość problemu. Aż 67 proc. mieszkańców woj. śląskiego uważa, że jakość powietrza w ich miejscowości w sezonie grzewczym jest zła, 75 proc. ankietowanych twierdzi, że to, czym oddychają, może szkodzić zdrowiu. Przeważająca większość (68 proc.)dostrzega też, że jakość powietrza ulega pogorszeniu w zimie.

Mieszkańcy województwa śląskiego są pozytywnie nastawieni do rozwiązań mających poprawić jakość powietrza. Największą popularnością (średnio 87 proc.) cieszy się obowiązek wymiany starych kotłów na węgiel i drewno na nowoczesne urządzenia grzewcze (co jest wprowadzane przez uchwałę antysmogową). Mieszkańcy popierają również podwyższenie kar za spalanie odpadów, obowiązkowy przegląd urządzeń grzewczych co dwa lata, powołanie straży gminnej w każdej miejscowości, a nawet wprowadzenie zakazu ogrzewania węglem w całym województwie.

Na horyzoncie kłopoty z rejestrem źródeł ogrzewania

PAS informuje, że pojawiły się kłopoty z rejestrem źródeł ogrzewania. Nie jest łatwo mierzyć się z problemem, którego skali się nie zna. Odpowiedzią na brak danych dotyczących tego czym są ogrzewane domy w całym kraju, jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Zbieranie danych rozpoczęło się w lipcu i ma trwać do połowy przyszłego roku.

Z badań wynika, że o obowiązku złożenia stosownej deklaracji słyszała mniej niż połowa (44 proc.) osób zamieszkujących budynki jednorodzinne w województwie śląskim. Dane te wskazują na konieczność przeprowadzenia pilnych działań informacyjnych. Potrzebna jest kampania na poziomie województwa i gmin. Bez tego CEEB nie spełni swojej funkcji.

Źródło: polskialarmsmogowy.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz