Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Wodór staje się rzeczywistością – interaktywna mapa ENTSOG!

W dniu 9 września Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG) uruchomiła ogólnounijną platformę wizualizacyjną ( Hydrogen project visualisation platform – ENTSOG ), która zapewnia kompleksowy przegląd bieżących projektów wodorowych we wszystkich zagadnieniach, od produkcji, poprzez przesył i dystrybucję do końcowego wykorzystania.

Wodór staje się rzeczywistością – interaktywna mapa ENTSOG!
Wodór staje się rzeczywistością – interaktywna mapa ENTSOG! [Źródło: spuig.pl]

Ponad 300 projektów zostało zebranych w ramach grupy „Gas Quality and Hydrogen Handling”, którą koordynuje ENTSOG i której EHI – Organizacja Przemysłu Grzewczego jest aktywnym członkiem.

Dlatego też większość projektów związanych z ciepłownictwem została zrealizowana przez EHI, dzięki swojej roli w organizacji Okrągłego Stołu „Budynki” unijnego sojuszu na rzecz czystego wodoru. Oprócz mapy opracowanej przez EHI przed Forum Wodorowym w czerwcu, platforma ta jest ważnym wkładem do przesłania na rzecz wykorzystania zielonych gazów do ogrzewania i dowodem na to, że wykorzystanie wodoru w budownictwie jest już rzeczywistością w Europie.

Dzięki tej mapie zainteresowane strony i decydenci mogą wizualizować, gdzie powstają centra podaży i popytu – tak zwane doliny wodoru – oraz jak można je połączyć w celu transportu wodoru z obszarów o dużym potencjale produkcyjnym do centrów popytu zlokalizowanych prawdopodobnie w innych państwach członkowskich ogólnounijną infrastrukturą logistyczną.

Będzie to kluczem do stworzenia sieci wodorowej, która pomoże trudnym do dekarbonizacji sektorom, takim jak budynki, stać się neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Jako członek grupy głównych inicjatorów, EHI przyczynia się również do opracowania planu – w tym scenariusze krótko-, średnio- i długoterminowe – w celu skoordynowania wysiłków całej branży związanej z wykorzystaniem gazu w przyszłości.

Źródło: spuig.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz