Reklama
https://h2poland.com.pl/

URE przypomina o obowiązku sprawozdawczym

Do końca lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek przekazania Prezesowi URE informacji za 2022 rok.

Ciepłownictwo: URE przypomina o obowiązku sprawozdawczym

Badanie obejmie ok. 400 podmiotów, a zebrane w jego wyniku dane będą stanowiły dla regulatora podstawę do oceny sektora ciepłowniczego w Polsce i efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa.

Reklama
oknonet.pl

Co ważne, w dziale dotyczącym wykorzystania paliw, uaktualnione zostały wytyczne dotyczące sposobu wypełniania formularza. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z objaśnieniami.

***

  • Więcej informacji, w tym formularze potrzebne do przygotowania sprawozdań przez przedsiębiorstwa ciepłownicze dostępne są na stronie URE w zakładce Biznes – Obowiązki sprawozdawcze – Formularze – Ciepło.
  • Badanie koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych prowadzone jest przez Prezesa URE od dwudziestu lat. Jego celem jest pozyskiwanie informacji o działalności przedsiębiorstw posiadających koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na działalność dotyczącą wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem. Wyniki badań pozwalają określić stan sektora oraz dynamikę i tendencje zmian, jakie w nim zachodzą. Cykliczny monitoring ma też znaczenie dla poprawy skuteczności regulacji przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dzięki zbieranym i analizowanym informacjom regulator dysponuje szeroką i aktualną wiedzą, niezbędną w dialogu zarówno z ustawodawcą, jak i z branżą ciepłowniczą.

Źródło: ure.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz