Reklama
http://www.multitherma.com/

Jakie powinno być przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości? – nowy model biznesowy

Faktem jest to, że ciepło w Polsce drożeje. Niestety obecne modele biznesowe w ciepłownictwie nie zachęcają firmy do modernizacji infrastruktury, w zamian za to nagradza je za największą produkcję ciepła. Mija się to z faktem, iż odbiorcy ciepła chcą płacić za energię i ciepło jak najmniej. Istotnym elementem w walce o niższe rachunki, a tym samym niższą emisję CO2 jest efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych i budynków. To powoduje, że całkowicie zmieniają się warunki rynkowe, w których muszą odnaleźć się firmy ciepłownicze. To z kolei wymaga wdrożenia nowego modelu biznesowego w ciepłownictwie.

Jakie powinno być przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości? - nowy model biznesowy (źródło: forum-energii)
Jakie powinno być przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości? - nowy model biznesowy (źródło: forum-energii)

 

Twórcy analizy „Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości” proponują model łączący ze sobą najistotniejsze wyzwania tj.: zapewnienie odbiorcom ciepła, pomoc w utrzymaniu na rynku firm ciepłowniczych, a także wsparcie w redukcji emisji z sektora. Analiza zawiera propozycje rozwiązań technologicznych, finansowych, prawnych i legislacyjnych, które miałyby pomóc przekształcić obecne PEC-e w przedsiębiorstwa, które odnajdą się w nowych warunkach rynkowych.

Fundamentalna zmiana polega na tym, że przedsiębiorstwa ciepłownicze muszą być wynagradzane nie za samą produkcję ciepła, lecz za zapewnienie komfortu cieplnego przy racjonalnym koszcie i z poszanowaniem środowiska. To jest całkowita zmiana filozofii działania. PEC-e, zamiast maksymalizować zysk poprzez wzrost produkcji, powinny być nagradzane za jej zmniejszenie. Powinny zwiększyć zakres swoich działań i wziąć na siebie zarządzanie całym procesem. To już nie tylko produkcja i przesył ciepła, ale i poprawa efektywności energetycznej budynków przyłączonych do sieci, zarządzanie energią u swoich klientów, a także współpraca z bankami i innymi instytucjami finansującymi, które zapewnią dostęp do pieniędzy na niezbędne inwestycje. Nowoczesny PEC to centrum kompetencji — wyjaśnia Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa w Forum Energii.

Według twórców analizy nie jest możliwe z przyczyn ekonomicznych przejście na bardziej przyjazne środowisko, w tym bezemisyjne źródła ciepła przy zachowaniu obecnego poziomu produkcji ciepła.
Ważne jest dobre zaplanowanie działań i ich synchronizacja zarówno po stronie źródeł ciepła, jak i budynków, dlatego potrzebna jest ścisła współpraca właścicieli budynków oraz lokalnych władz, odpowiedzialnych za planowanie energetyczne z przedsiębiorstwem ciepłowniczym.

Wdrożenie nowego modelu biznesowego w ciepłownictwie wymaga wielu zmian, także mentalnych, i nie uda się to bez zdecydowanego wsparcia ze strony państwa. Istotne jest przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych jak i finansowych: od oddłużenia PEC-ów, przez zwiększenie dostępności kredytów i dedykowane instrumenty finansowe.

Na wszystkie niezbędne inwestycje potrzebny jest ogromny kapitał – warto jednak pamiętać, że w nowej perspektywie finansowej UE na cele czystego ciepła zarezerwowano dużą ilość pieniędzy. Żeby po nie sięgnąć, trzeba mieć wizję – jakie ma być ciepłownictwo i jakie zadania są przed nim stawiane, np. kiedy ma nastąpić kres spalania węgla w ciepłownictwie systemowym. Tymczasem wciąż nie ma rządowej strategii dla ciepłownictwa – jej projekt dopiero w najbliższych tygodniach trafi do konsultacji. Drugi oczekiwany dokument to strategia dla budynków, bo bez wytyczenia ścieżki poprawy efektywności energetycznej budynków trudno racjonalnie planować inwestycje w ciepłownictwie – podsumowuje Andrzej Rubczyński.

źródło: forum-energii

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz