Reklama
bosch-homecomfort

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

31 stycznia 2022 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach, uroczyście powołano Śląsko-Małopolską Dolinę Wodorową, która stanowi realizację Polskiej Strategii Wodorowej. W wydarzeniu wzięli udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska i wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Paweł Kolczyński.

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa
Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa [Źródło: gov.pl]

 

Jak podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, tworzenie klastrów i dolin przemysłowych jest realizacją „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, której jednym z głównych założeń jest reindustrializacja oraz rozwój nowych, inteligentnych specjalizacji w sektorze przemysłu.

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa łączy potencjał przemysłowy najlepszych firm Śląska i Małopolski oraz potencjał naukowy ośrodków akademickich i badawczo-rozwojowy instytutów w zakresie produkcji i wykorzystania wodoru. Chcemy z makro regionu śląsko-małopolskiego uczynić inkubator zmian, innowacji nowoczesnych technologii na rzecz przemysłowego rozwoju kraju – podkreślił wiceminister Zyska.

Resort zaznacza, że powstawanie dolin i rozwój technologii wodorowych stanowi realizację Polskiej Strategii Wodorowej, opublikowanej w grudniu ubiegłego roku. Jest także istotnym krokiem w stronę innowacyjności i dekarbonizacji polskiej gospodarki.

Wiceminister podkreślił, że rola wodoru w gospodarce, a szczególnie jego potencjał dekarbonizacji przemysłu, energetyki i ciepłownictwa oraz transportu, rosną. Uwzględnienie technologii wodorowych w polityce rozwojowej państwa, ich doskonalenie, budowa kompetencji oraz tworzenie polskich specjalizacji eksportowych jest strategicznym wyzwaniem i wymaga podejścia opartego na budowie pełnego łańcucha dostaw. Skrócenie odległości między centrami podaży a popytu, integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych i optymalizacja procesów i kosztów, to konkretne możliwości, jakie zyskujemy tworząc doliny wodorowe.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz