Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Sanok będzie pierwszym wodorowym miastem w Polsce

Pierwsza w Polsce samorządowa spółka wodorowa Hydro Sanok pozyskała inwestora i rozpoczyna swoje działania. Celem jest całkowita transformacja systemu energetycznego Sanoka z udziałem OZE i odnawialnego wodoru – poinformowały władze miasta we wtorek podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Sanok będzie pierwszym wodorowym miastem w Polsce
Sanok będzie pierwszym wodorowym miastem w Polsce [źródło: www.hynfra.pl]

W konferencji wzięli udział: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski, wicemarszałek województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krzysztof Jarosz oraz prezes Hynfry Tomoho Umeda.

Projekt transformacji energetycznej Sanoka z udziałem wodoru jest kompleksowy i obejmuje przede wszystkim: budowę własnych źródeł wytwórczych energii elektrycznej (paneli fotowoltaicznych), budowę magazynu energii i ciepła, budowę instalacji do elektrolizy wodoru, powstanie stacji tankowania wodoru i szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Miasto zainwestuje też w nowoczesną pompę ciepła obniżającą emisję dwutlenku węgla oraz gazów cieplarnianych i inne instalacje pomocnicze.

Sanok konsekwentnie realizuje swój plan transformacji energetycznej. To bardzo ważny krok w duchu przemian i obecnych wyzwań energetycznych, ale i ogromna szansa na stworzenie przewagi konkurencyjnej miasta. Doskonale wpisuje się także w trendy europejskiej polityki, gdzie priorytetem jest Europejski Zielony Ład stawiający na sektory przyjazne środowisku – powiedziała podczas konferencji Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzięki dogodnym uwarunkowaniom geologicznym oraz infrastrukturalnym (położenie wzdłuż rzeki San), Sanok jest doskonale przygotowany do realizacji projektu wodorowego. W tym celu w 2022 r. sanockie przedsiębiorstwo komunalne SPGK powołało spółkę wodorową Hydro Sanok. 25 kwietnia 2023 r. ogłoszono wybór inwestora mniejszościowego, który wejdzie do spółki. Została nim firma Hynfra P.S.A., która jako jedyna przedstawiła całościowy plan na dekarbonizację sanockiego samorządu i zadeklarowała udział w tym nowatorskim postępowaniu.

Jak podkreśla burmistrz Sanoka, Hynfra daje gwarancję wiedzy technologicznej i doświadczenia w dziedzinie zielonej transformacji. Nowy inwestor sporządzi na początek studium wykonalności, na podstawie którego Hydro Sanok będzie realizować projekt wodorowy.

Transformacja systemu energetycznego na poziomie lokalnym to niezbędny dziś cel, który samorządy muszą realizować. Gmina Miasta Sanoka dąży do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki komunalnej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii – podkreśla Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.

Projekt Wodorowy ma istotne znaczenie dla Sanoka. Stanowi nie tylko ważny krok na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi energetycznemu, ale także szansę na tworzenie nowych miejsc pracy, przyciągnięcie inwestycji, a także zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu – mówi Krzysztof Jarosz, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz spółki Hydro Sanok Sp. z o.o.

Hynfra P.S.A. jako partner technologiczny będzie odpowiedzialna za realizację projektu, koncepcję i pozyskanie finansowania. Jednym z pierwszych kroków będzie przygotowanie studium wykonalności, które określi optymalny sposób przeprowadzenia przedsięwzięcia.

Jesteśmy dumni, że bierzemy udział w tym doniosłym wydarzeniu. To modelowy przykład tego, jak powinna wyglądać dekarbonizacja w samorządach, gdzie lokalna społeczność będzie samowystarczalna energetycznie i zasilana zieloną energią. Sanoczanie i ich miasto przechodzą w zupełnie nowy wymiar – za sprawą zielonej reindustrializacji będą mieli czyste, zeroemisyjne miasto, z nowymi miejscami pracy i lepszy komfort życia. Sanok może być wzorem dla innych miejscowości w całej Polsce – podsumowuje prezes Hynfry Tomoho Umeda.

Źródło: hynfra.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz