.
Reklama
https://kongresmove.pl/pl
.

Termomodernizacja kieleckiego centrum onkologicznego – ŚCO SPZOZ z dofinansowaniem NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze projekt poprawy efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach. Kwota dotacji wyniesie 11,4 mln i będzie stanowić ok. 86% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Termomodernizacja kieleckiego centrum onkologicznego - ŚCO SPZOZ z dofinansowaniem NFOŚiGW
Termomodernizacja kieleckiego centrum onkologicznego - ŚCO SPZOZ z dofinansowaniem NFOŚiGW

 

Reklama
oknonet.pl

Umowę w sprawie przekazania środków podpisali w siedzibie beneficjenta 4 maja br. wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz Dyrektor ŚCO w Kielcach dr hab. n. med. Stanisław Góźdź. W uroczystości wziął udział wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski.

Remont termomodernizacyjny obiektów kieleckiego centrum będzie prowadzony do końca przyszłego roku. Beneficjent włączy także ok. 1,9 mln zł wkładu własnego do kosztu całkowitego remontu, który wyniesie 13,3 mln zł. Dzięki inwestycji uda się zmodernizować 17 683 m2 powierzchni budynków, poprawiając ich bilans energetyczny, ale także przystosowując je do bardziej efektywnego leczenia pacjentów i poprawy komfortu opieki.

Cel przedsięwzięcia to przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji 4 budynków w Kielcach (dwóch – przy ul. Artwińskiego 3b, jednego – przy ul. Artwińskiego 3c i jednego przy ul. Jagiellońskiej 74a) należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ. Realizacja inwestycji ma przynieść rozwiązanie kluczowego problemu wynikającego z obecnego stanu infrastruktury tj. niskiej efektywności energetycznej obiektów. W ramach działań przewiduje się: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia i instalacji centralnego ogrzewania (C.O). Zaplanowano także unowocześnienie systemu przewietrzania – poprzez montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Dla jednego budynku zostanie zamontowana instalacja paneli fotowoltaicznych. W wyniku prac dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z zainstalowanych pomp ciepła sięgnie 0,01496 MWe, a ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 13,54 GJ/rok.

Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do trwałego zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a w efekcie – do redukcji emisji CO2 do atmosfery (o 507,91 ton/rok). Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych wyniesie 6 981,62 GJ/rok.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz