Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Zrównoważony rozwój w branży budowlanej i instalacyjnej

W obliczu kryzysu klimatycznego potrzebujemy działań transformacyjnych i skutecznych, które zabezpieczą naszą przyszłość. Jednym z obiecujących rozwiązań jest gospodarka o obiegu zamkniętym oraz wprowadzenie jej założeń w budownictwie i infrastrukturze. Dzięki efektywnemu gospodarowaniu zasobami i zrównoważonym praktykom zyskujemy nowe narzędzia radzenia sobie ze zmianami klimatu.

Zrównoważony rozwój w branży budowlanej i instalacyjnej
Zrównoważony rozwój w branży budowlanej i instalacyjnej

Jaki jest związek między ideą obiegu zamkniętego a kryzysem klimatycznym? Dlaczego nowy typ gospodarki może nam pomóc sprostać wyzwaniom, przed którymi stoimy? Odpowiedzi na te pytania są złożone i poruszają m.in. takie zagadnienia, jak:

 • budowa miast odpornych na zmiany klimatu;
 • wykorzystywanie analiz cyklu życia produktu do oceny jego charakterystyki środowiskowej;
 • dostosowanie produkcji do celów zrównoważonego rozwoju w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych (PVC-U, PP i PE) na przykładzie rozwiązań firmy Wavin: redukcja śladu węglowego, zerowa ilość odpadów, recykling i zwiększone wykorzystanie materiałów z recyklingu;
 • producenci a zrównoważona praktyka budowlana – wkład firm w transformację branży budowlanej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ronald Bal, manager ds. globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym w Wavin, podkreśla, jak ważny jest ekorozwój w walce ze zmianami klimatycznymi: – Zmiany klimatu niosą ze sobą problemy i wyzwania, które dotkną nas wszystkich. Dlatego tak ważne jest kreowanie zapotrzebowania na ekorozwój. Wavin wdraża rozwiązania, które przybliżają nas do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkim, co robimy: od produkcji, transportu, poprzez wprowadzanie innowacji i wdrażanie takich rozwiązań, jak farmy fotowoltaiczne, aż po kwestie operacyjne i zarządzanie firmą.

Miasta odporne na zmiany klimatu

Kryzys klimatyczny wymaga pilnego działania nie tylko ze strony decydentów, ale także dostawców usług i producentów z poszczególnych branż. Dlatego coraz więcej firm na całym świecie stawia sobie ambitne cele. Jednym z nich jest współtworzenie zdrowego i zrównoważonego środowiska do życia – szczególnie w szybko rozwijających się ośrodkach miejskich, a dokładniej: tworzenie „odpornych miast”, które sprostają skutkom zmieniającego się klimatu. Przykładem jest firma Wavin, która nie tylko produkuje rozwiązania dla miast przyszłości – odpornych na zmiany klimatyczne, ale także aktywnie angażuje się w realizację założeń idei gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju. Celem jest ograniczenie zużycia wody, na przykład dzięki lepszemu wykorzystaniu deszczówki. W miastach przyszłości woda opadowa powinna być gromadzona i ponownie wykorzystywana – dziś najczęściej albo zbyt szybko ucieka poprzez kanalizację deszczową, albo – po przejściu nawalnych deszczy – prowadzi do lokalnych podtopień. Tylko zazielenianie miast i odpowiednia infrastruktura deszczowo-retencyjna mogą temu zapobiec. Dlatego Wavin opracował rozwiązania umożliwiające tworzenie miast, które jak gąbka gromadzą wodę. Zretencjonowana deszczówka – w suchych okresach – może być użyta do podlewania zieleni. Mowa między innymi o takich rozwiązaniach, jak system Wavin AquaCell Up służący do tworzenia niebiesko-zielonych dachów (Polder Roof) oraz podziemnych systemów retencyjno-rozsączających.

Analiza cyklu życia produktu – podstawa gospodarki o obiegu zamkniętym

Podstawową zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym jest utrzymywanie surowców w kontrolowanym obiegu – nie marnując ich, ale ponownie wykorzystując lub poddając wycofane z rynku produkty recyklingowi. Tak krążące materiały ponownie stają się surowcem, z którego mogą być wytwarzane nowe produkty. Produkty funkcjonujące w obiegu zamkniętym (do których produkcji wykorzystuje się mniej „nowych” surowców lub nie wykorzystuje ich wcale) mogą znacząco zmniejszyć ślad węglowy, często nawet do 80% (w zależności od zastosowanych materiałów i procesów recyklingu), a ich dokładne korzyści można określić za pomocą analizy cyklu życia produktu, która ocenia wpływ konkretnego wyrobu na środowisko – od momentu pozyskania surowca, aż po wycofanie produktu z eksploatacji. Możemy zatem unikać odpadów, zmniejszyć zużycie nowych surowców (dzięki kontrolowanemu obiegowi materiałów) i zminimalizować ślad węglowy. Analizy cyklu życia produktów dostarczają bowiem naukowych dowodów – stają się zatem coraz powszechniejszą praktyką, ponieważ są łatwym sposobem na ustalenie, jaki jest wpływ produktu na środowisko w całym cyklu jego życia. Obejmują one takie etapy, jak: pozyskiwanie surowców, produkcja, instalacja i wycofanie z eksploatacji, czyli całościowy przegląd funkcjonowania produktu na rynku.

Wyniki analiz cyklu życia produktów potwierdzają, jak ważne są materiały funkcjonujące w obiegu zamkniętym. Ważne przede wszystkim w kontekście osiągania celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ, a także w rozwiązywaniu globalnych wyzwań, takich jak: dostęp do wody i urządzeń sanitarnych, rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, odporność na zmiany klimatu czy zrównoważona konsumpcja i produkcja.

Zrównoważony rozwój – wytyczne ONZ i UE

Cele zrównoważonego rozwoju, ustalone przez ONZ, to uniwersalne wytyczne dla firm i osób fizycznych, które wskazują kierunek na przyszłość. Coraz więcej firm, m.in. Wavin, działa zgodnie z nimi, a także w ramach celów wyznaczonych przez Unię Europejską – zadaniem jest stworzenie do 2050 r. gospodarki neutralnej (pod względem emisji dwutlenku węgla), zrównoważonej środowiskowo i wolnej od toksyn. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ, w tym Polska, program ten przyjęły. Wytyczone cele obejmują m.in.:

 • zapewnienie wszystkim dostępu do wody i urządzeń sanitarnych poprzez zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi;
 • budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji i wspieranie innowacji;
 • uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi i sprzyjającymi włączeniu społecznemu;
 • zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji;
 • podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Natomiast „Zielony Ład” i plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym to programy UE, które mają zostać wdrożone w poszczególnych krajach członkowskich w celu: zmniejszenia ilości odpadów, poprawy możliwości recyklingu i wskaźników recyklingu, a także zrównoważonego projektowania jako nowego standardu. Jak do tego podchodzą firmy? Coraz bardziej świadomie.

Zrównoważony rozwój – cele firmy Wavin

Aby wypełnić zobowiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju, firma Wavin wyznaczyła sobie cele (zgodne z wytycznymi ONZ i UE), które obejmują:

 • do 2030 r. zmniejszenie śladu węglowego (w porównaniu z 2019 r.) o 47%;
 • osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r.;
 • zero odpadów kierowanych na wysypiska do 2025 r.;
 • 90% produktów nadających się do recyklingu do 2025 r.;
 • 20% materiałów funkcjonujących w obiegu zamkniętym (w Europie) do 2025 r.

Źródło: wavin.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz