Reklama
https://h2poland.com.pl/

Sytuacja branży instalacyjno-grzewczej w I kwartale 2021 roku

W ogólnej ocenie rynku widać tendencję wzrastającą, pomimo panującej pandemii. W 2020 roku oraz w I kwartale 2021 roku wydano stosunkowo dużo nowych pozwoleń na budowę, co znajduje przełożenie w instalacjach urządzeń grzewczych w nowym budownictwie. Dodatkowo wzrasta liczba modernizacji instalacji grzewczych, termomodernizacji, wymian starych urządzeń, co ma bardzo pozytywny wpływ na sytuację rynkową.

Sytuacja branży instalacyjno-grzewczej w I kwartale 2021 roku
Sytuacja branży instalacyjno-grzewczej w I kwartale 2021 roku

Wynik I kwartału 2021 był bardzo pozytywny prawie we wszystkich grupach produktowych.

Reklama
oknonet.pl

Funkcjonuje szereg programów wsparcia w ramach RPO, PONE, czy program priorytetowy Czyste Powietrze, który od kilku miesięcy ma coraz bardziej widoczny wpływ na rynek wymian. Do tego dochodzą wprowadzane w poszczególnych miastach ustawy antysmogowe. Widać trend działania użytkowników końcowych w stronę czystego ogrzewania.

Przekłada się to na wymianę starych kotłów węglowych na czyste pompy ciepła, szczególnie powietrzne, kotły gazowe, pelletowe i elektryczne. Widać także kontynuację trendu wzrostowego w fotowoltaice, co przekłada się bezpośrednio na duży wzrost sprzedaży kotłów elektrycznych, co było już zauważalne w 2020 roku.

Obecna sytuacja rynkowa jest niejednoznaczna i niełatwa do prognozowania. Z jednej strony widać nieporównanie dużo zleceń i pracy względem lat poprzednich, z drugiej problemy wynikające z wpływu pandemii COVID na funkcjonowanie branży: braki kadrowe, problemy z urzędami/ pozwoleniami ponieważ zmieniły się procedury obsługi interesantów, oraz rozpoczynające się problemy z płatnościami u klientów końcowych, co już widać coraz częściej w branży budowlanej i co może już niedługo szczerzej wystąpić w branży instalacyjno-grzewczej.

Na szczęście, póki co, hurtownie instalacyjne wykorzystały okres wzrostu sprzedaży w branży i zwiększyły dyscyplinę płatnościową nawet kosztem zmniejszenia dynamiki wzrostu sprzedaży, dzięki czemu są lepiej przygotowane na taką ewentualność i kondycja finansowa firm instalacyjnych oraz deweloperów nadal pozostaje na dobrym poziomie.

Sytuacja w wybranych grupach produktowych

Sprzedaż urządzeń i elementów instalacji grzewczych w I kwartale 2021 roku, przebiegał w większości podstawowych grup produktowych pozytywnie jeśli chodzi o sprzedaż. W dalszym ciągu można było zauważyć stabilny wzrost sprzedaży w kondensacyjnych kotłach gazowych, co jest bardzo znaczące, biorąc pod uwagę wysoką bazę odniesienia z I kwartału 2020 i już tradycyjnie bardzo duży wzrostach w grupie powietrznych pomp ciepła.

Z pozostałych grup produktowych, zauważalne było także konsekwentnie bardzo duże zainteresowanie powietrznymi pompami ciepła, ale także wypadku pomp ciepła gruntowych w I kwartale 2021 nastąpiły wzrosty sprzedaży. Ogólnie rośnie coraz bardziej zainteresowanie wykorzystaniem OZE na cele grzewcze.

Ponownie zmniejszyła się dynamika spadku w grupie kolektorów słonecznych, który wyniósł niecałe 10%, ale większość producentów już sygnalizowała wzrosty sprzedaży w okresie, który tradycyjnie ze względów pogodowych nie jest sezonem na sprzedaż tych urządzeń.

Także Ci, którzy zanotowali spadki, sygnalizowali, że jest to kwestia przesunięcia zamówień, które zostały złożone dopiero na początku kwietnia. Także producenci kotłów na paliwa stałe sygnalizowali dwucyfrowe wzrosty na poziomie od 10 do 25%, dzięki wzrostom sprzedaży kotłów na pelet, ponieważ w grupie kotłów na węgiel nastąpiły dalsze spadki. Wzrosty nastąpiły nawet w kotłach olejowych, czego nie było już od kilku kwartałów.

Zanotowano także wzrosty w grupie gazowych kondensacyjnych kotłów stojących. Widać także coraz większe zainteresowanie układami hybrydowymi zarówno kotłów gazowych z pompami ciepła, chociaż w liczbach jeszcze nie są to duże ilości oraz w układach kocioł gazowy – kolektory słoneczne.

W grupie głównych elementów instalacji do ogrzewania powierzchniowego też widać wzrosty od kilku, do ponad 20%, ale w niektórych elementach widać spore spadki, co raczej nie wskazuje na tendencję spadku zainteresowania tą grupą produktową, a jest zależne od doboru technologii wykonania zależnej często od okresu montażu.

Tendencje zmian rynkowych w I kwartale 2021

Grupa produktowaTendencja I kwartał 2021/I kwartał 2020
Gazowe kotły wiszące ogółem+23%
Gazowe kotły wiszące kondensacyjne+21%
Gazowe kotły wiszące konwencjonalne+51%
Gazowe kotły stojące ogólnie+5%
Gazowe kotły stojące kondensacyjne+5%
Gazowe kotły stojące konwencjonalne0%
Gazowe przepływowe podgrzewacze do C.W.U-19%
Olejowe kotły stojące ogólnie+4%
Olejowe kotły stojące kondensacyjne-1%
Olejowe kotły stojące konwencjonalne+13%
Kotły na paliwa stałeb/d
Kolektory słoneczne-10%
Pompy ciepła+63%
Zasobniki i bufory+3%

 

Źródło: spuig.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz