Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Program „Czyste Powietrze” można już kredytować w Banku BPS oraz pierwszych Bankach Spółdzielczych Zrzeszenia

Klienci pierwszych Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS i Banku BPS mogą już składać wnioski o Kredyt Czyste Powietrze i jednocześnie wnioski o dotację w ramach programu. W dniu wczorajszym tj.: 16 grudnia w Zrzeszeniu BPS ruszyła ścieżka bankowa programu „Czyste Powietrze”. 

Program „Czyste Powietrze” można już kredytować w Banku BPS oraz pierwszych Bankach Spółdzielczych Zrzeszenia [źródło: www.gov.pl]
Sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” - NFOŚiGW ostrzega

 Walka ze smogiem i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to wyraz naszej troski o jakość życia w tysiącach polskich miejscowości, a Banki Spółdzielcze od początku swojej działalności aktywnie włączały się w akcje na rzecz ich mieszkańców. Jednocześnie dbamy o portfele naszych Klientów, bo ekologiczne źródła ciepła to oszczędności na rachunkach za prąd i ogrzewanie rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Banki Spółdzielcze naszego Zrzeszenia będą sukcesywnie przystępować do realizacji programu. – mówi Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku BPS.

 

Włączenie Banku BPS i Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS, które mają swoje placówki w mniejszych miejscowościach, to dla nas ważna droga dotarcia z programem „Czyste Powietrze” do Polski gminnej i powiatowej. Liczymy na jeszcze większe zainteresowanie „ścieżką bankową” w „Czystym Powietrzu” po włączeniu się Banków Spółdzielczych, które są najbliżej lokalnych społeczności.  – podkreśla Paweł Mirowski, Wiceprezes NFOŚiGW.

Pogram „Czyste Powietrze” jest największym i najważniejszym w Polsce projektem, służącym skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Jest on wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma funduszami wojewódzkimi. Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Dzięki otwarciu możliwości kredytowania w programie „Czyste Powietrze” mieszkańcy jednorodzinnego budownictwa będą mogli skorzystać z ekologicznych przedsięwzięć. Spłata kredytu w tym przypadku zostanie w części pokryta z dotacji. Warunkiem jest przeznaczenie co najmniej 95 proc. kwoty kredytu na realizację przedsięwzięć określonych programem „Czyste Powietrze” (tzw. koszty kwalifikowane), a pozostałe 5 proc. – na koszty powiązane bezpośrednio z programem.

Dotację można wykorzystać między innymi na:

  • demontaż nieefektywnego źródła ciepła,
  • zakup i instalacja nowego źródła ogrzewania (np. pompa ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny),
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
  • instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła,
  • wymiana okien,
  • ocieplenie budynku
  • instalacja paneli fotowoltaicznych.

Procedura ubiegania się o Kredyt Czyste Powietrze będzie przebiegać dokładnie tak samo jak w przypadku innych kredytów hipotecznych. Jedyna różnica polega na tym, iż równolegle z badaniem zdolności kredytowej Klienta, bank przeprowadza weryfikację pod kątem spełnienia kryteriów skorzystania z programu.

Wśród wymaganych dokumentów są m.in.:

  • odpis księgi wieczystej umożliwiający weryfikację danych dotyczących nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
  • oświadczenia współwłaścicieli/współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dotację,
  • zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację (w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania).

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej oraz pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację Klient podpisuje w Banku Spółdzielczym lub w Banku BPS dwa dokumenty: umowę kredytową i wniosek o dotację. Następnie należy poczekać na decyzję właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) – do 14 dni kalendarzowych.

Ważne jest, aby realizacje inwestycji w ramach programu “Czyste powietrze” rozpocząć nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację w Banku i zrealizować w ciągu 18 miesięcy. Rozliczenie dotacji następuje w całości po zakończeniu przedsięwzięcia. Dotacja przekazywana przez wfośigw przeznaczana będzie na spłatę części kapitału Kredytu Czyste Powietrze.

W Banku BPS Kredyt Czyste Powietrze jest oprocentowany 7,2 proc. w skali roku, prowizja wynosi 4,5 proc., a RRSO 10,83 proc. Poszczególne Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS warunki cenowe ustalają indywidualnie, kredyt jednak ma tę samą nazwę.

Jak informuję bank, pula kredytów z dotacjami jest ograniczona. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze” znajdują się na oficjalnej stronie programu.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz