Reklama
http://www.multitherma.com/

Dziś rusza kampania informacyjno-promocyjna CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków z początkiem czerwca rusza z szeroką kampanią informacyjno-promocyjną w mediach telewizyjnych i radiowych, a także w prasie i social mediach, przypominającą o obowiązku złożenia deklaracji o źródle ciepła, wszystkim, którzy jeszcze tego obowiązku nie dopełnili.

Dziś rusza kampania informacyjno-promocyjna CEEB
Dziś rusza kampania informacyjno-promocyjna CEEB

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy zarządcy i właściciele budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajdują się źródła ciepła, są zobowiązani złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w CEEB do 30 czerwca 2022 roku. Dotyczy to źródeł ciepła, które zostały uruchomione przed 1.07.2021 r.

Natomiast dla źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 roku deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania. Jeżeli dojdzie do zmiany źródła ciepła, konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Brak złożenia deklaracji w stosownym terminie może narazić właścicieli/zarządców budynków na mandat w wysokości do 500 zł. W przypadku rozstrzygnięcia sądowego grzywna może urosnąć nawet do 5000 zł.

Według danych Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) na dzień 25.05.2022 r. do CEEB wpłynęło 3 778 164 deklaracji o źródłach ogrzewania, a do końca czerwca w bazie powinny się znaleźć informacje o około 5 mln budynków.

Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza, a także likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, którą jest emisja substancji odpowiadających za smog.

CEEB jest również bardzo ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, to także miejsce, gdzie są dostępne informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Wszystkie dostępne informacje znajdują się na stronie internetowej: gunb.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz