Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Poszukiwawcze odwierty geotermalne w Wólce Smolanej i Dębnie z dofinansowaniem rządowym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kolejne projekty wierceń geotermalnych uzyskały 100 proc. dofinansowania. Wód termalnych poszuka: Smyków (woj. świętokrzyskie) i Dębno (woj. zachodniopomorskie). Prace badawczo- rozpoznawcze potrwają do końca 2023 r.

Poszukiwawcze odwierty geotermalne w Wólce Smolanej i Dębnie z dofinansowaniem rządowym
Poszukiwawcze odwierty geotermalne w Wólce Smolanej i Dębnie z dofinansowaniem rządowym [Źródło: gov.pl]

Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane kwotą 22 mln zł i dotyczyć będzie dwóch projektów: „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana” oraz „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno”.

Dzięki przeprowadzeniu rozpoznania i analiz geologicznych wraz z dokumentacją hydrogeologiczną zostaną szczegółowo określone parametry wód termalnych, w tym temperatura, mineralizacja oraz wydajność poszczególnych, podziemnych zasobów wodnych.

NFOŚiGW podaje, że koszt przedsięwzięcia w Wólce Smolanej- wykonania otworu Smyków GT- 1 o głębokości 1 220 m (+/-10%), w utworach Triasu dolnego wyniesie w całości 9,5 mln zł (przy takiej samej kwocie dotacji). Przewidziano następujące parametry wody termalnej: temperaturę- ok. 35- 45oC, wydajność- 30 m3/h i mineralizację- ok. 90 g/dm3.

Wykonanie odwiertu pionowego Dębno GT-1 o głębokości 1 860 m p.p.t. (+/-10%) dla rozpoznania wód termalnych na terenie Gminy Dębno- to kwota 12,5 mln zł (zabezpieczy ją w całości udzielona dotacja). Parametry wody w pokładach Triasu środkowego (wapień muszlowy) mogą wynieść: temperatura- 60oC, wydajność- 50 m3/h, mineralizacja- 120- 150 g/dm3. Natomiast w pokładach Jury dolnej prawdopodobnie sięgną: temperatura- 42oC, wydajność- 150 m3/h, mineralizacja- 50 g/dm3.

Dotacje na projekty będą przekazane w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Stosowne umowy zostały podpisane przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Dominika Bąka oraz przedstawicieli beneficjentów: Wójta Gminy Smyków Jarosława Pawelca, oraz Burmistrza Gminy Dębno Grzegorza Kulbickiego.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz