Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Komisja Europejska przeznaczy 7,5 mln euro na projekty OZE

26 października 2021 r. Komisja Europejska (KE) w ramach Funduszu Innowacyjnego uruchomiła drugi nabór wniosków dla tzw. projektów dużej skali, czyli przedsięwzięć, których wydatki kapitałowe przekraczają 7,5 mln euro.

Komisja Europejska przeznaczy 7,5 mln euro na projekty OZE
Komisja Europejska przeznaczy 7,5 mln euro na projekty OZE [Źródło: gov.pl]

 

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska do konkursu mogą być zgłaszane projekty realizowane przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak również Islandii i Norwegii. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia wykorzystujące innowacyjne technologie w obszarze energii odnawialnej, energochłonnych gałęzi przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Projekty będą oceniane jednoetapowo. Głównymi kryteriami służącymi dokonaniu wyboru wniosków będą:

  • potencjał w zakresie możliwości uniknięcia emisji gazów cieplarnianych,
  • stopień innowacyjności,
  • dojrzałość projektu pod względem finansowym i technicznym,
  • możliwość szerokiego zastosowania technologii i efektywność kosztowa.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie przedsięwzięć, które zostaną wybrane w tej edycji, został określony na poziomie 1,5 miliarda euro.

Zakończenie naboru wniosków nastąpi 3 marca 2022 r. Wyniki oceny zostaną opublikowane w III kwartale 2022 r., natomiast przyznanie wsparcia i podpisanie umów o dofinansowanie nastąpi w IV kwartale 2022 r.

W marcu 2022 r. uruchomiony zostanie również drugi nabór wniosków dla projektów o małej skali, czyli tych, których wydatki kapitałowe wynoszą poniżej 7,5 mln euro.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz