Reklama
https://h2poland.com.pl/

NFOŚiGW wysyła zawiadomienia do Wnioskodawców Programu Mój Prąd (Część 2)

NFOŚiGW informuje, że jest w trakcie wysyłania zawiadomień do Wnioskodawców Programu Mój Prąd (Część 2) Program Mój Prąd na lata 2019 - 2020), którzy po pozytywnej ocenie wniosku wpisani zostali na listy rezerwowe.

NFOŚiGW wysyła zawiadomienia do Wnioskodawców Programu Mój Prąd (Część 2)
NFOŚiGW wysyła zawiadomienia do Wnioskodawców Programu Mój Prąd (Część 2) [Źródło: gov.pl]

Ze względu na konieczność spełnienia warunków formalno-prawnych dotyczących wypłaty dofinansowania, niezbędne jest aby Wnioskodawcy, zapoznali się z przesłaną informacją.

Reklama
oknonet.pl

W przypadku wyrażania zgody na dalsze procedowanie wniosku, na otrzymaną wiadomość e-mail nie należy udzielać odpowiedzi, wówczas możliwa będzie wypłata dotacji w kwocie zgodnie z warunkami poprzedniego naboru wniosków, czyli w kwocie 5 000 zł (lub 50% kosztów kwalifikowanych).[czytaj]

Przypomnijmy, że program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Celem programu jest:

  • zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • poprawa jakości powietrza;
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego;
  • wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz