Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Mój Prąd 3.0 – zmiany w wysokości dotacji i mniejszy budżet

Program Mój Prąd to instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Program Mój Prąd 3.0
Program Mój Prąd 3.0 [Źródło: mojprad.gov.pl]

Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023

 

Co kwalifikuje się do programu?

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Jaki przewidziano budżet?

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 tys. zł.

Kto może się ubiegać o dotację?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Jaka jest forma dofinansowania?

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków trwa od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Więcej informacji, a także wzory dokumentów dla naboru, oraz dane do kontaktu, dostępne są TUTAJ

Źródło: mojprad.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz