.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

„Mój elektryk” – dopłaty do leasingu aut elektrycznych

W ramach naboru, który ruszy 2 sierpnia br. i będzie trwał cztery tygodnie, NFOŚiGW oczekuje na zgłoszenia banków zainteresowanych dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych - elektrycznych i wodorowych. Banki będą zobowiązane do podjęcia współpracy z każdą zainteresowaną firmą leasingową, która wyrazi taką chęć na każdym etapie wdrażania programu „Mój elektryk”.

„Mój elektryk” - dopłaty do leasingu aut elektrycznych
„Mój elektryk” - dopłaty do leasingu aut elektrycznych [Źródło: nfosigw.gov.pl]

Program NFOŚiGW „Mój elektryk” przewiduje, że z bezzwrotnego dofinansowania zakupu/leasingu samochodów napędzanych energią elektryczną lub wodorem będą mogły korzystać – obok osób fizycznych – także przedsiębiorstwa, samorządy i instytucje.

Reklama
oknonet.pl

Budżet programu, którego wdrażanie zaplanowano na lata 2021-2026, wynosi obecnie 500 mln zł, w tym 400 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty dla leasingu.

NFOŚiGW udostępni bankom uczestniczącym w realizacji programu „Mój elektryk” środki finansowe, które banki będą przekazywały korzystającym z leasingu, przede wszystkim firmom, na dopłaty do opłat ustalonych w umowach leasingowych.

Uruchomienie dopłat do leasingu jest kluczowe dla sukcesu programu „Mój elektryk”, a elektryfikacja transportu w Polsce ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów klimatycznych. Wsparcie kierowane przez NFOŚiGW do przedsiębiorców i samorządów upowszechni stosowanie pojazdów zeroemisyjnych. Dzięki temu zostanie potrojona liczba samochodów elektrycznych w Polsce, co pozwoli na dalszy rozwój infrastruktury ładowania oraz produkcji na potrzeby rynku samochodów zeroemisyjnych. Dlatego dziękuję przedstawicielom firm leasingowych oraz banków, których cenne uwagi pomogły zbudować system dystrybucji dopłat do leasingu przyjazny dla leasingobiorców — podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Podstawą uczestnictwa banku w programie „Mój elektryk” będzie podpisanie z NFOŚiGW umowy o udostępnienie środków finansowych. Z puli środków otrzymanych z NFOŚiGW banki będą mogły udzielać firmom i instytucjom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji wyłącznie na samochody zeroemisyjne, które są fabrycznie nowe, których cena nie będzie wyższa niż określona w programie.

Planowany okres udzielania dotacji beneficjentom w tej edycji programu ma się zakończyć 30 czerwca 2026 r.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz