Reklama
https://homecomfort.com.pl/

18 marca rozpocznie się nabór na innowacyjne projekty wodorowe

NFOŚiGW w ramach projektu „Nowa Energia” uruchamia wsparcie w obszarze innowacji w zakresie produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru. W tym naborze udostępnione wsparcie wyniesie 300 mln zł.

NFOŚiG rusza ze wsparciem na fotowoltaikę - w puli 80 mln zł
NFOŚiG rusza ze wsparciem na fotowoltaikę - w puli 80 mln zł [Źródło: nfosigw.gov.pl]

Nowa Energia jest nowym programem Narodowego Funduszu, który wspiera wdrożenie innowacyjnych technologii energetycznych. Zgodnie z celami PEP2040 służy podniesieniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, aby w jak najszerszym stopniu uczestniczyły i gospodarczo korzystały z procesu przechodzenia w kierunku bezemisyjnej i niskoemisyjnej energetyki – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

W pilotażowym naborze wodorowym przewidziano 300 mln zł z budżetu całego programu wynoszącego 2,5 mld zł. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu rozwój technologii i produkcji „bezemisyjnego” wodoru oraz technologii przesyłania i wykorzystania wodoru, w tym m.in. technologii: dostosowania infrastruktury do transportu wodoru, magazynowania wodoru, wykorzystania wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym, wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów.

Pierwszy nabór w programie Nowa Energia, który dotyczy technologii wodorowych, wpisuje się w założenia Strategii Wodorowej do roku 2030, którą opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Określone w strategii cele powinny również budować kompetencje polskiego przemysłu w zakresie produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru – dodaje pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Technologie wodorowe są bardzo wymagające pod względem materiałowym, inżynierskim i spełnienia warunków bezpieczeństwa. Dzięki programowi Nowa Energia zostaną wdrożone rozwiązania mające szansę na szybkie umiędzynarodowienie ze względu na rosnącą w skali globalnej rolę wodoru w procesach konwersji i magazynowania energii – mówi prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, ale nie więcej niż 10 mln zł. Jeżeli na etapie realizacji okaże się, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneficjent będzie mógł ubiegać się o dodatkową dotację. Dla tych beneficjentów, którzy chcieliby powtórzyć wdrożenie i skalować zastosowanie wdrożonej technologii, NFOŚiGW zaoferuje dodatkowo umorzenie do 25% pożyczki.

Więcej informacji www.nfosigw.gov.pl

Źródło: nfosigw.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz