Reklama
https://sandersystem.pl/rzeszow/

Rusza e-CRUB! Papierowe dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane nie będą wymagane

20 lipca br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która m.in. wprowadza w życie e-CRUB. Zgodnie z ustawą elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB) rusza dzisiaj.

Rusza e-CRUB! Papierowe dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane nie będą wymagane
Rusza e-CRUB! Papierowe dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane nie będą wymagane

System e-CRUB to zupełnie nowe oprogramowanie, które zastąpi dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). System jest zarządzany przez GUNB na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Od strony interakcji z użytkownikami wyszukiwarka w przejrzysty sposób pozwoli inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta szybko sprawdzić jego kwalifikacje i uprawniania. To samo od systemu otrzymuje urzędnik weryfikujący dane tych osób bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, będą mogły szybciej korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru jest teraz zautomatyzowana.

Reklama
https://sandersystem.pl/krakow/

Cechy systemu:

  • przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs graficzny
  • bogate zaplecze słownikowe

e-CRUB to zupełnie nowy sposób postępowania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie obsługi wniosków i zgłoszeń od obywateli.

Najważniejsze zmiany będą wyglądać następująco:

  • Urzędy otrzymują bezpośredni dostęp do e-CRUB, co pozwoli na sprawniejszą weryfikację posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. System informatyczny e-CRUB zagwarantuje, że weryfikacja uprawnień będzie skuteczna.
  • Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie będą musiały już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.
  • Aplikacja e-CRUB będzie zawierać również informację o ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, dzięki czemu urzędnicy będą widzieć kary, które mają wpływ na możliwość wykonywania zawodu.
  • W nowych przepisach zrezygnowano również z wydawania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o wpisie do CRUB, która była warunkiem rozpoczęcia wykonywania zawodu. W e-CRUB dane pojawią się zaraz po zdanym egzaminie, co bez wątpienia znacząco przyspieszy możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu przez te osoby.

Dodatkowo, pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl udostępniona została nowa wyszukiwarka publiczna z listą ok. 130 tys. inżynierów i architektów. Wyszukiwarka umożliwia weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dzięki wyszukiwarce obywatele mają także możliwość uzyskania bezpośredniego kontaktu z osobami w bazie e-CRUB.

Prace nad e-CRUB trwały blisko 2 lata i wymagały wielu działań po stronie GUNB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Aktualnie w systemie e-CRUB znajdują się osoby, które nabyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. Znowelizowane przepisy umożliwią jednak osobie, która nabyła uprawnienia budowlane wcześniej i jest członkiem izby samorządu zawodowego, wystąpienie z wnioskiem do właściwej izby o wpisanie jej danych do bazy. W ten sposób baza e-CRUB będzie dalej poszerzana o nowe osoby z branży budowlanej.

Źródło: gunb.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz