Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Komplementarność usług dla klientów Reo.pl wspomaga niezależność energetyczną

Trend przyspieszający rozwój OZE jest obecnie kluczowy dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. W oczekiwaniu na rozwiązania systemowe, na znaczeniu zyskują mniejsze, rozproszone źródła odnawialne: prywatna fotowoltaika czy biogazownie. Jednak wytwórcy energii odnawialnej od dawna borykają się z problemem, jakim jest uzyskanie mocy przyłączeniowych w systemie elektroenergetycznym. W czasach, kiedy niezależność energetyczna staje coraz bardziej palącą kwestią, zyskują na znaczeniu komplementarne usługi obrotu wytworzoną zieloną energią. Taką usługę mogą znaleźć klienci EnercoGrid – prywatnego OSD. Wytwórcy i odbiorcy przyłączeni do sieci EnercoGrid mogą być jednocześnie handlowo obsłużeni przez Reo.pl – spółkę obrotu energią elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł.

Komplementarność usług dla klientów Reo.pl wspomaga niezależność energetyczną
Komplementarność usług dla klientów Reo.pl wspomaga niezależność energetyczną

W Polsce powstaje coraz więcej lokalnych wytwórców energii odnawialnych. Rynek ten napędzany jest m.in. systemem dopłat do instalacji prosumenckich, a także, szczególnie w ostatnim czasie, namacalną potrzebą dywersyfikacji źródeł prądu i zmniejszenia zależności od surowców energetycznych pochodzących ze wschodu.

Jednak w miarę tego przyrostu, narasta też problem ze sprzedażą wytworzonej energii – z przyłączeniem ich do sieci, które niestety w większości przypadków nie mają odpowiedniego przygotowania do obsługi OZE. W związku z tym OSD (operatorzy systemów dystrybucyjnych) najczęściej odrzucają wnioski o wydanie warunków przyłączenia wytwórców energii, w tym z OZE.

By rozwiązać tę patową sytuację, potrzebna jest szybka rozbudowa elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Inicjatywę w tym obszarze przejęły spółki prywatne. Jedną z nich jest EnercoGrid, operator systemu dystrybucyjnego należący do Grupy Kapitałowej EnercoNet, gdzie przyłączone do sieci dystrybucyjnej podmioty handlowo obsługuje spółka Reo.pl – pomysłodawca Grup Biznesowych skupiających prosumentów, wytwórców i odbiorców zielonej energii.

EnercoGrid jako OSDn rozwija i utrzymuje niezależną infrastrukturę energetyczną, by zapewnić dystrybucję i obrót energii elektrycznej dla szybko powstających nowych mocy wytwórczych. Poszerza swoją działalność dzierżawiąc gotowe już i działające sieci od ich obecnych właścicieli, dostosowując je do aktualnych potrzeb lub finansuje rozwój nowej infrastruktury. Dzięki temu wytwórcy zielonej energii nie muszą starać się o przyłącze jedynie do jednego z czterech dużych OSD operujących na Polskim rynku energii, który może nie mieć w planach rozwojowych budowy infrastruktury sieciowej na danym obszarze. Dodatkowo mogą skorzystać z obsługi handlowej prowadzonej przez siostrzane Reo.pl i „zdjąć sobie z głowy” fakturowanie, stany licznikowe czy prognozowanie. Taka komplementarność usług jest szczególnie pożądana wśród wytwórców i odbiorców, którzy w wielu przypadkach swoją uwagę koncentrują na innym rodzaju prowadzonego biznesu.

Na ten moment łączna zainstalowana moc obsługiwanych przez EnercoGrid przedsiębiorstw wynosi ok. 20 MW. Dla naszych klientów świadczymy usługi dystrybucji w zakresie odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej oraz dostarczania jej na potrzeby własne wytwórców i odbiorców, zlokalizowanych na obszarze infrastruktury sieciowej, która położona jest w wielu miejscowościach na terenie całego kraju. W ramach świadczenia usług dystrybucji, prowadzimy kompleksową obsługę klientów – mówi Tomasz Morawski, Dyrektor Operacyjny EnercoGrid.

Obecnie do sieci dystrybucyjnej EnercoGrid przyłączonych jest już bez mała 20 podmiotów w 49 PPE, a energia elektryczna dostarczana jest z 20 elektrociepłowni na biogaz oraz 6 elektrowni fotowoltaicznych. W tej chwili przyłączone do sieci EnercoGrid źródła wytwórcze wprowadzają rocznie do systemu elektroenergetycznego około 140 GWh energii elektrycznej. Sumaryczna moc umowna zamówiona przez odbiorców wynosi około 4 MW, natomiast sumaryczna ilość energii elektrycznej pobieranej przez ww. odbiorców wynosi około 20 GWh/rok.

Reo.pl

EnercoGrid.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz