Reklama
http://www.multitherma.com/

Instalacje w fabrykach branży automotive. Znaczące kontrakty i koordynacja pracy kilkuset osób

"Z jednej strony realizacja instalacji dla czołowego światowego producenta z branży automotive to projekt jak wiele innych z tej branży. Z drugiej – efekt skali robił kolosalną różnicę. I to było największym wyzwaniem" – mówi w wywiadzie Tomasz Książek, dyrektor Oddziału Centrum w firmie Electra M&E Polska.

Instalacje w fabrykach branży automotive. Znaczące kontrakty i koordynacja pracy kilkuset osób
Instalacje w fabrykach branży automotive. Znaczące kontrakty i koordynacja pracy kilkuset osób

Co należy do obowiązków wykonawcy instalacji?

Przygotowanie dokumentacji montażowej, uzyskanie zatwierdzeń, zamówienie materiałów, zakontraktowanie podwykonawców, a przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej kadry technicznej, która zagwarantuje prawidłową realizację projektu zarówno pod względem inżynieryjnym, jak i finansowym.

Czyli ile to jest osób?

Sam zespół realizacyjny obejmujący kadrę techniczną to około 80 osób. Jeżeli uwzględnimy pracowników naszych podwykonawców, przede wszystkim pracowników fizycznych, to przez znaczną część trwania projektu zarządzaliśmy pracą 600-700 osób. Nie mniejszym wyzwaniem było zapewnienie dostaw materiałowych. Wolumen zamówień, bardzo krótki czas realizacji i wiele zmian projektowych dokonywanych na przestrzeni całego okresu realizacji – z tym wszystkim musieliśmy się zmierzyć. Z jednej strony projekt dla czołowego światowego producenta z obszaru automotive był jak wiele innych z tej branży. Z drugiej – efekt skali robił kolosalną różnicę.

Za co dokładnie odpowiadaliście w tym konkretnym projekcie?

W skrócie za poprawne technicznie wykonanie instalacji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i przekazanie ich do użytkowania.
W zakres naszych prac wchodziły instalacje wewnętrzne: mechaniczne (m.in. wentylacja, grzanie, chłód, gaz, sprężone powietrze, wodnokanalizacyjne, tryskacze, hydranty) oraz elektryczne (m.in. oświetlenie, trasy kablowe, LAN, system alarmu pożarowego, kontrola dostępu) na większości obszarów nowobudowanej fabryki tego potentata motoryzacyjnego, tj. w lakierni, montowniach, odlewni, tłoczni i hali produkcji baterii.

Na powyższe składa się kilka podstawowych czynności, takich jak: opracowanie rysunków warsztatowych i rozwiązywanie kolizji międzybranżowych w środowisku 3D, zarządzanie gospodarką materiałową, montaż w koordynacji z innymi branżami na budowie, opracowanie i uzgodnienie procedur odbiorowych i jakościowych, opracowanie szczegółowego harmonogramu czynności, jego bieżąca aktualizacja oraz koordynacja międzybranżowa, czy opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z aktualizacją modelu 3D. Jako zwieńczenie prac – uruchomienie systemów wraz z uzyskaniem niezbędnych odbiorów i przekazanie instalacji Klientowi do użytku.

Co pozwala na zrealizowanie tak wielkiego projektu?

Przede wszystkim zespół. Bez odpowiednich osób na projekcie mamy nikłe szanse na sukces. Kluczowe stanowiska w zespole powinny należeć do osób doświadczonych, cieszących się zaufaniem oraz znających strukturę i model operacyjny firmy. Naturalnie nie możemy bagatelizować żadnej z funkcji w zespole. Bez względu na to, czy jest to magazynier, logistyk, BHPowiec, brygadzista, inżynier, administrator, planista, spawacz, monter – na każdym z tych stanowisk musimy zapewnić zaangażowanych i odpowiedzialnych specjalistów. W każdym zespole, a szczególnie w tak dużym, bardzo istotne jest, aby dobrze wykonywać swoje zadania i tym samym zapewnić płynne działanie całej grupy.

Czyli liczy się przede wszystkim konkretna wiedza i specjalizacja.

Tak. Natomiast wiedza i doświadczenie muszą być wsparte między innymi koncyliacyjną postawą i otwartością na zmiany. Electra M&E Polska zawsze stawia na współpracę i partnerskie relacje z Klientem. Podczas realizacji każdego projektu pojawiają się niejasności i kwestie sporne, które budzą emocje po obu stronach. My w takich sytuacjach stawiamy na postawę proaktywną i wspólne wypracowanie konsensusu. Jeżeli pomożemy Klientowi znaleźć rozwiązanie sporu, to obie strony są wygrane. Budujemy wzajemne zaufanie i partnerskie relacje.
Elastyczne podejście, proponowanie Klientowi odpowiednich rozwiązań, szybkie i skuteczne wprowadzanie zmian to nasz duży atut. Bez takiego podejścia często terminowe zakończenie prac byłoby niemożliwe.

Co do otwartości na zmiany: ten producent jest w nie niezwykle bogaty, a determinowane są głównie przez wymagania produkcyjne. Szybka adaptacja i sprawne zarządzanie zmianą mogą niejednokrotnie decydować o wywiązaniu się z kluczowych zobowiązań i ustaleń.

Ten projekt jest wart wiele milionów euro. Czuć presję? Jak się zarządza takim projektem?

Wartość projektu może początkowo przytłaczać, ponieważ faktycznie jest bardzo wysoka jak na projekt instalacyjny w obrębie jednej budowy. Jest to jednak kwestia percepcji i zbudowania odpowiedniej struktury na projekcie. Kontrakt podzieliliśmy na podprojekty. Każdy z nich ma oddzielny zespół realizacyjny z kierownikiem projektu jako liderem. Wszystkie zespoły wspierane są przez wspólne biuro budowy oraz podlegają dyrektorowi kontraktu. Takie podejście umożliwia sprawną realizację techniczną i koordynację na budowie, a także ułatwia raportowanie i kontrolę finansową.

Jaki jest największy sukces tego projektu?

Warto zwrócić uwagę, że przyszło nam się mierzyć nie tylko ze zwyczajnymi wyzwaniami, charakterystycznymi dla większości projektów budowlanych. W tym czasie przeszliśmy przez pandemię COVID-19 oraz rosyjską agresję na Ukrainę. Oba te czynniki zachwiały łańcuchami dostaw i wywindowały ceny surowców. Ponadto COVID sprawiał duże trudności w przemieszczaniu się, zasady w Polsce i kraju umiejscowienia fabryki różniły się, a do tego nieustannie ewoluowały. Prognozowanie kosztów oraz dotrzymywanie terminów dostaw i realizacji było dla nas ogromnym wyzwaniem. Mimo to zakończyliśmy prace zgodnie z założonymi harmonogramami.

Uważam jednak, że sukcesem nie było samo terminowe zakończenie projektu, ale kontynuacja współpracy z Klientem na kolejnych zakresach.

Tomasz Książek, dyrektor Oddziału Centrum w firmie Electra M&E Polska

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz