Reklama
http://www.multitherma.com/

Rządowa Tarcza Energetyczna od 1 stycznia

Tarcza Energetyczna to zestaw rozwiązań, które pomogą w walce z wysokimi cenami energii i jej źródeł. Obywatele, podmioty wrażliwe i przedsiębiorstwa energetyczne mogą skorzystać z dodatków i rekompensat, aby cena końcowa energii była niższa.

Rządowa Tarcza Energetyczna od 1 stycznia

W ramach Tarczy Energetycznej przygotowaliśmy rozwiązania dla czterech rodzajów podmiotów:

 • dla gospodarstw domowych;
 • dla podmiotów wrażliwych;
 • dla odbiorców ciepła systemowego;
 • dla odbiorców paliwa gazowego.

 

 

GOSPODARSTWA DOMOWE

Jeśli mieszkasz w gospodarstwie domowym przyłączonym do sieci gazowej, skorzystasz z mechanizmu osłonowego, który ograniczy wzrost cen gazu ziemnego:

 • ustaliliśmy od początku 2022 r. ceny gazu ziemnego na poziomie cen zatwierdzonych przez Prezesa URE pod koniec 2021 r.
 • rozszerzyliśmy ochronę taryfową na kluczowe podmioty użyteczności publicznej
 • przedłużyliśmy ochronę taryfową do końca 2027 r.

Brak ochrony taryfowej skutkowałby wzrostem opłat za paliwa gazowe dla odbiorców w gospodarstwach domowych nawet o ponad 600%!

Średnie oszczędności dla odbiorców w gospodarstwach domowych zużywających gaz:

 • do przygotowania posiłków (grupa taryfowa W-1) na poziomie do 1 571 zł/rok
 • do podgrzania wody (grupa taryfowa W-2) na poziomie do 10 274 zł/rok
 • do ogrzewania małych i średnich domów (grupa taryfowej W-3) do 30 014 zł/rok

Jeśli mieszkasz w gospodarstwie domowym, nieprzyłączonym do sieci ciepłowniczej ani gazowej, możesz skorzystać z następujących narzędzi Tarczy Energetycznej.

 • Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł
 • Dodatek na inne źródła ciepła

PODMIOTY WRAŻLIWE

 • dodatek na inne źródła ciepła
 • dodatek dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej zapewnia pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon
 • warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przysługuje podmiotom takim jak:

 • szkoły
 • żłobki
 • przychodnie
 • szpitale
 • domy pomocy społecznej
 • ochotnicze straże pożarne
 • noclegownie i ogrzewalnie
 • jednostki wspierania rodziny
 • placówki opieki nad niepełnosprawnymi

ODBIORCY CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Mechanizm średniej ceny wytwarzania z rekompensatą dotyczy ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.
Przedsiębiorstwa energetyczne będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, gdy średnia cena wytwarzania ciepła w źródle przekroczy wartość:

 • 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego
 • 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła

Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.
Mechanizm ograniczy wzrost cen ciepła dla Ciebie i Twoich domowników.
Nie musisz składać żadnych wniosków, aby skorzystać z tego rozwiązania.

ODBIORCY PALIWA GAZOWEGO

Mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (sprzedawców gazu) gwarantuje ciągłość dostaw paliwa gazowego dla odbiorców w gospodarstwach domowych i podmiotów wrażliwych po obniżonych i stałych cenach.
Na wsparcie odbiorców gazu ziemnego, w ramach mechanizmu dopłat do taryf, rząd przeznaczył 10 mld zł.

DODATEK OSŁONOWY

Wprowadziliśmy dodatek osłonowy, który zapewnia wsparcie dla ok. 6,84 mln gospodarstw domowych w Polsce, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności i usług.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w jednoosobowym gospodarstwie domowym, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę. 

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz