Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Powołanie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki

Przewodniczącym Zespołu został Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii - Ireneusz Zyska.

Michał Kurtyka
Michał Kurtyka [Źródło: gov.pl]

Minister Klimatu powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, który będzie pełnił funkcje opiniodawczo-doradcze ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii.

Kluczowe zadania Zespołu to wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju przemysłu odnawialnych źródeł energii (OZE), maksymalizacja korzyści dla polskiej gospodarki na drodze do neutralności klimatycznej, a także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zespół będzie również opracowywał rozwiązania, zarówno legislacyjne, jak i pozalegislacyjne, które będą służyć realizacji tych celów.

Naszym priorytetem jest przygotowanie odpowiednich narzędzi, które przyczyniać się będą do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Liczę, że opracowywane przez Zespół rekomendacje i rozwiązania legislacyjne pozwolą na intensyfikację i koordynację działań służących OZE w Polsce – podkreślił szef resortu klimatu Michał Kurtyka.

Przygotowane przez Zespół rekomendacje dotyczyć będą następujących obszarów tematycznych: Czyste ciepło, Eko-transport, Lokalny wymiar energii, Gospodarka wodorowa, Sprawiedliwa Transformacja i Wielkoskalowe zeroemisyjne źródła energii.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz