Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Net metering dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych

System net meteringu, czyli opustów, jest wsparciem oferowanym prosumentom i zachętą do inwestowania w instalacje fotowoltaiczne.

Net metering dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych
Net metering dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych [Źródło: kulczyccygroup.eu]

Net metering to, innymi słowy, opust dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) przewiduje, że poprzez wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej, przede wszystkim na własne potrzeby, nastąpi maksymalizacja zysków. W tym wypadku prosumenci mogą korzystać z net meteringu, czyli opustu, a dokładnie z różnicy wynikającej pomiędzy ilością energii, którą wyprodukowali, a tą, którą pobrali. Z systemu opustów może skorzystać każdy, kto jest prosumentem.

Reklama
oknonet.pl

Podczas planowania instalacji fotowoltaicznej stosuje się z reguły niewiele większą moc, niż jest potrzebna na potrzeby budynku, czy gospodarstwa domowego. Nadmiar energii odprowadzany jest do sieci energetycznej. Prosument to inaczej producent i konsument energii elektrycznej w jednym. Prosumentem korzystającym z net meteringu może być zarówno gospodarstwo domowe, jak i przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Prosumenci energii odnawialnej mogą zużyć całość wyprodukowanej przez siebie energii (co jest optymalną opcją) lub wprowadzić ją do sieci, gdzie jest magazynowana, a następnie otrzymać opust. Dzięki systemowi net meteringu nadwyżka wyprodukowanej energii może zostać magazynowana w sieci energetycznej przez okres 365 dni. Wielkość opustu zależy od wielkości instalacji.

Samo rozliczenie dotyczy wyłącznie tej części energii, jaka zostanie w okresie rocznym zużyta w ramach wyprodukowanej nadwyżki. W tym wypadku możliwa jest odsprzedaż energii wyprodukowanej ponad własne zużycie do sieci. Nie jest możliwe odsprzedawanie energii z myślą o zarabianiu na instalacji fotowoltaicznej.

Przyjmuje się następujące wartości rozliczeń różnicy energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną do pobranej z sieci w stosunku:

  • 1 do 0,8 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW,
  • 1 do 0,7 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW,
  • gwarancja opustu dla wszystkich mikro instalacji (do 40 kW) przez okres 15 lat.

Dla inwestora – prosumenta oznacza to, że zaraz po założeniu systemu paneli fotowoltaicznych zakład energetyczny zainstaluje swój licznik, gdzie będzie można odczytywać, ile prądu zostało przekazane, a ile w okresie mniejszego nasłonecznienia, będzie można odebrać bez rozliczeń finansowych.

Źródło: kulczyccygroup.eu

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz