Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Jak często czyścić klimatyzację?

Na częstotliwość przeglądu i czyszczenia klimatyzacji mają wpływ m.in. rodzaj klimatyzatora, rodzaj instalacji, a także czas użytkowania klimatyzatora.

Jak często czyścić klimatyzację?
Jak często czyścić klimatyzację? [Żródło: kulczyccygroup.eu]

Bezsprzecznie każdy posiadacz urządzenia chłodniczego, jakim jest klimatyzator, musi zdawać sobie sprawę z faktu, że przychodzi taki moment podczas jego cyklu pracy, gdy należy go poddać serwisowaniu, czyszczeniu oraz okresowemu przeglądowi.

Jak często powinna być czyszczona klimatyzacja w domu?

Zdecydowanie każdy z producentów zaleca, aby serwisant z uprawnieniami dokonał przeglądu dwa razy w roku. Najlepiej przed sezonem letnim i tuż po jego zakończeniu. Czyli w domu dokonujemy czyszczenia klimatyzatora wiosną oraz jesienią.

Jak często powinna być czyszczona klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych?

W tym przypadku sprawa jest prosta. Wynika to z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministerstwa zobowiązuje pracodawcę, aby w przypadku posiadania klimatyzacji zapewnił:

  • odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii,
  • stosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych.

Dlaczego to takie ważne, aby regularnie czyścić klimatyzację?

Należy pamiętać, że o ile w rozporządzeniu mówi się o zagrożeniach związanych z hałasem, awarią i drganiami, to posiadanie i użytkowanie klimatyzatora, który nie jest serwisowany, niesie ze sobą także zagrożenia w postaci zanieczyszczonych kanałów powietrznych, brudnych filtrów, które stanowią idealną pożywkę dla grzybów i bakterii. To z kolei ma realny wpływ na zdrowie i samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach, gdzie zainstalowano klimatyzatory – przede wszystkim na układ oddechowy.

Producenci oraz serwisanci zalecają zwykle przegląd i serwis urządzeń dwa razy w roku. Ważne, aby serwisant posiadał ku temu odpowiednie uprawnienia, wiedzę i narzędzia. Natomiast jeśli cokolwiek nas niepokoi w klimatyzatorze, np. zapach, to powinniśmy klimatyzację wyłączyć i wezwać serwisanta natychmiast.

Od czego zależy częstotliwość czyszczenia klimatyzatora?

Przeglądy, czyszczenie i konserwacja klimatyzacji mają na celu minimalizację ewentualnych awarii. Brak jest przepisów dotyczących obowiązującej częstotliwości przeglądów i czyszczenia klimatyzacji, które jasno określałyby ich terminy. W związku z tym należy stosować się do zaleceń producenta klimatyzatora oraz sugestii firmy montującej.

Jest kilka bardzo ważnych spraw, które rzutują na to, jak często należy wzywać serwisanta. Między innymi częstotliwość przeglądu i czyszczenia klimatyzacji zależy np. od rodzaju klimatyzatora, od rodzaju instalacji, od podatności klimatyzatora na zanieczyszczenia, od przepływu powietrza, od czasu ile klimatyzator pracuje w ciągu roku.

Zwykle przegląd sprowadza się do następujących czynności, które obejmują kontrolę szczelności, kontrolę czynnika chłodniczego, kontrolę poprawności działania urządzenia. Później następuje czyszczenie lub wymiana filtrów, czyszczenie parownika, skraplacza, odpływu. Kolejny krok to ewentualna wymiana części, które uległy zużyciu lub takiemu zanieczyszczeniu, że ich dalsza eksploatacja jest niedopuszczalna. Serwisant musi posiadać uprawnienia na gazy fluorowane.

Źródło: kulczyccygroup.eu

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz