Reklama
https://h2poland.com.pl/

Magazynowanie energii dla Twojego domu – autokonsumpcja

Magazynowanie energii znajduje się obecnie w fazie dynamicznego wzrostu zainteresowania wśród przyszłych użytkowników. Segmentem o bardzo dużym potencjale są właściciele domów mieszkalnych oraz małych zakładów usługowych, czy produkcyjnych.

Magazynowanie energii dla Twojego domu – autokonsumcja
Magazynowanie energii dla Twojego domu – autokonsumpcja

Jednym z decydujących czynników wpływających na decyzję dotyczącą zakupu jest okres zwrotu z tej inwestycji, a wpływ na to ma co najmniej kilka czynników:

  • ilość posiadanych urządzeń znacząco wpływających na poziom zużycia /indukcja, bojler elektryczny, klimatyzacja, pompa ciepła, itp./,
  • sposób zarządzania energią /inteligentne liczniki, specjalistyczne aplikacje/,
  • parametry systemu zasilania awaryjnego,
Reklama
oknonet.pl

Wyżej wymienione czynniki mają znaczący wpływ na poziom bieżącej konsumpcji energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej /autokonsumpcja/, a także zwielokrotnianie cykli pracy magazynu. To właśnie zwiększenie ilości energii, którą można „zatrzymać w obiekcie” powoduje największy wzrost rentowności tej inwestycji.

Bardzo dobrze prezentuje to poniższy schemat:

wykres magazyn

Widać na nim zielone pole, którym jest energia przewyższająca zapotrzebowanie obiektu w danym okresie /nadwyżka/, co zazwyczaj występuje w przedziale godzinowym między 10, a 14. Jeżeli taka instalacja fotowoltaiczna nie jest obsługiwana przez magazyn energii, wówczas nadwyżka ta jest kierowana do sieci energetycznej. Właściciel oddaje ją w ramach:

  • net-metering /instalacje PV wybudowane do 31.03.2022 r./,
  • net-biling /instalacje PV wybudowane od 1.04.2022 r./.

W tym pierwszym wypadku za 1 kWh nadprodukcji właściciel instalacji PV otrzymuje 0,8 kWh przy mocy systemu do 10 kWp, bądź 0,7 powyżej tej wartości.

Jednak w tym drugim wariancie nadwyżka zostaje do sieci energetycznej sprzedawana. Niestety jest to mniej korzystny układ od wcześniejszego wariantu, więc bardzo korzystnym rozwiązaniem będzie zastosowanie magazynu energii. Jego nadrzędnym celem będzie „zebranie” tej nadwyżki i powrotne oddanie jej w godzinach wieczornych, co pokazuje ciemniejsza strefa powyższego schematu.

Czołowi producenci magazynów energii, jak choćby Huawei, bądź FoxESS posiadają zaawansowane systemy sterowania energią, więc możliwe jest nawet ustawienia konkretnych godzin, w których magazyn będzie mógł tą właśnie zgromadzoną energię udostępnić.

W ten sposób każdego dnia Prosument oszczędza pieniądze, pozwalające na zwrot kosztów poniesionych z tytułu zakupu systemu magazynowania energii.

Jak określić pojemność magazynu

Prawidłowe określenie pojemności magazynu energii jest kluczowe przy obliczaniu jego czasu zwrotu. Chcąc bardziej zobrazować to zagadnienie posłużymy się dwoma wariantami stosując wyliczenia dla tego samego domu, wyposażonego w instalację PV o mocy 10 kWp.

W pierwszym przypadku rozważono montaż magazynu energii o pojemności 30 kWh. W obliczeniach przyjęto, że 1 kWh pojemności kosztuje 2 tys. zł, co przekłada się na koszt w granicach 60 tys. zł. Ten wariant pozwoli na zmagazynowanie 2 200 kWh energii rocznie, co podniesie autokonsumpcję o 25-30 %. Z pozoru, to świetny rezultat, jednak problemem jest wysoki koszt inwestycji, na tyle duży że taki magazyn energii nie zwróci się właściwie nigdy.

Decydując się jednak na magazyn o pojemności 7,5 kWh sytuacja będzie wyglądać już dużo korzystniej. Zakup urządzenia o takiej pojemności to koszt ok. 15 tys. zł i przyczyni się ono do zmagazynowania kolejnych 15-20 % nadwyżek z fotowoltaiki. Prosta stopa zwrotu wyniosłaby w tym układzie 12-14 lat.

Poprawę tej rentowności dają dotacje na odnawialne źródła energii, wśród których najpopularniejszym jest program Mój Prąd. W dotychczasowych edycjach możliwe było uzyskanie 50 % wsparcia na zakup magazynu, co obniża stopę zwrotu z tej inwestycji do 7 lat.

System zarządzania energią znacząco wpłynie na poziom autokonsumpcji magazynu energii

Omawiana wcześniej autokonsumpcja jest ściśle związana z systemem zarządzania energią. Podjęcie decyzji o zakupie magazynu energii elektrycznej będzie najbardziej zasadne w momencie, gdy wraz z nim taki system zarządzający zostanie zainstalowany. Wówczas to prosument będzie mógł dostosować współpracę instalacji PV z magazynem energii do własnych potrzeb, skuteczniej zarządzając pracą całego układu.

Szerzej przedstawimy to zagadnienie wkrótce, podczas kontynuacji cyklu magazynowanie energii dla Twojego domu.

Autorem publikacji jest zespół CEO-SHOP.PL
Dystrybutor systemów magazynowania energii
www.ceo-shop.pl
https://www.facebook.com/ceoshoppl
https://www.instagram.com/ceoshop.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz