Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku PIT? Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od dochodu lub przychodu wydatków poniesionych na termomodernizację domu jednorodzinnego. Maksymalna kwota odliczenia może wynieść nawet 106 000 zł (dla małżeństw). Planujesz remont domu jednorodzinnego? Dobra wiadomość! Możesz nie tylko poprawić komfort życia i obniżyć rachunki, ale również odzyskać część poniesionych kosztów dzięki uldze termomodernizacyjnej.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku PIT? Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku PIT? Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna to forma wsparcia finansowego, która umożliwia odliczenie od dochodu lub przychodu kwoty poniesionych wydatków na termomodernizację domu jednorodzinnego. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują remont swojego domu! Oprócz poprawy komfortu życia i obniżenia rachunków za energię, możesz także odzyskać część wydatków, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej. Maksymalna kwota odliczenia może sięgnąć nawet 106 000 złotych dla małżeństw, co stanowi dodatkowy bodziec do inwestowania w poprawę efektywności energetycznej swojego mieszkania.

Ważna uwaga!

Ulga dotyczy wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z dokończeniem przedsięwzięcia budynku, które zostanie zakończone do 3 lat od momentu, w którym zapłacono pierwszy wydatek.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?
Pod tym terminem rozumiemy:

 • Poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię
 • Zmniejszenie pierwotnych strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła
 • Realizację przyłączenie technicznego do scentralizowania źródeł ciepła
 • Wymianę źródeł ciepła na odnawialne

Kto może odliczyć ulgę na fotowoltaikę?
Ulga termomodernizacyjna to narzędzie, które pozwoli Ci oszczędzić, ale pod warunkiem, że:

 • Jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) według skali podatkowej lub podatku liniowego
 • Jesteś podatnikiem płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Jesteś płatnikiem podatku rolnego
 • Jesteś czynnym podatnikiem VAT, a instalacja fotowoltaiczna posłuży Ci do wykonywania czynności opodatkowanych – co znajduje zastosowanie w przypadku podmiotów gospodarczych

Warto również wspomnieć, że ulga dotyczy wyłącznie właścicieli i współwłaścicieli budynku, a nie posiadaczy nieruchomości na zasadzie umowy najmu, dzierżawy.

Jakie wydatki inwestycyjne można odliczyć od podatku?
Poniżej znajdziesz listę wydatków kwalifikujących się do ulgi termomodernizacyjnej:

Materiały budowlane:

 • Do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów
 • Do systemów dociepleń lub zabezpieczenia przed zawilgoceniem

Urządzenia:

 • Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury
 • Kocioł gazowy kondensacyjny
 • Kocioł olejowy kondensacyjny
 • Zbiornik na gaz lub olej
 • Kocioł na biomasę
 • Pompa ciepła
 • Kolektor słoneczny
 • Ogniwo fotowoltaiczne
 • Stolarka okienna i drzwiowa
 • System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Usługi:

 • Audyt energetyczny budynku
 • Analiza termograficzna budynku
 • Dokumentacja projektowa
 • Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Prace termomodernizacyjne:

 • Docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Wymiana lub montaż instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej
 • Montaż kotła gazowego, olejowego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, ogniwa fotowoltaicznego
 • Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Uruchomienie i regulacja źródła ciepła
 • Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Szczegółowe informacje na temat kwalifikowanych wydatków znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga podatkowa – Ile można odliczyć?
Kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może być wyższa niż 53 000 zł. To cena za wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Czego nie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
Niestety nie wszystkie wydatki mogą zostać odliczone. Poniżej znajdziesz ich wykaz. Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały:

 • Sfinansowane lub dofinansowane ze środków publicznych (np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 • Zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
 • Zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.
 • Odliczone od przychodu w ryczałcie ewidencjonowanym.
 • Uwzględnione w związku z korzystaniem z innych ulg podatkowych.
 • Odliczeniu podlegają tylko te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik, czyli te, które uszczuplają jego majątek.
 • Jeśli po roku, w którym dokonałeś odliczeń, otrzymasz zwrot odliczonych wydatków, musisz doliczyć je do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymałeś zwrot.

Zwrot z podatku za fotowoltaikę może być większy! Opcja dla małżonków
Choć limit odliczenia wynosi 53 000 zł, to warto podkreślić, że dotyczy on każdego z małżonków osobno. W praktyce oznacza to, że małżeństwo może odliczyć razem 106 00 zł z ulgi termomodernizacyjnej w PIT.

Ulga na fotowoltaikę w podatku rolnym – Korzyści dla rolników
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym to narzędzie wspierające ekologiczne inicjatywy w gospodarstwach rolnych. Obejmuje ona m.in. instalacje fotowoltaiczne, co oznacza, że rolnicy mogą obniżyć swój podatek, inwestując w energię słoneczną.

Kiedy rolnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga przysługuje podmiotom będącym płatnikami podatku rolnego, posiadającym lub użytkującym grunty rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, lub 1 ha przeliczeniowego.

Uprawnionymi do ulgi są:

 • Właściciele gruntów
 • Posiadacze samoistni gruntów
 • Użytkownicy wieczyści gruntów
 • Posiadacze gruntów Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku w PIT – Podsumowanie
Każdy, kto zamówi instalację fotowoltaiczną w Hydro-Energy może skorzystać z prawnego wsparcia w zakresie uzyskania ulg, jak i wsparciu przy odliczeniu jej od podatku dochodowego.

53 tys złotych to kwota, która pozwala na odliczenie znacznej części wydatków związanych z termomodernizacją. Pamiętaj jednak, że ulga termomodernizacyjna przysługuje jedynie na określonych zasadach. W latach 2021, 2022, 2023 czekałeś z budową fotowoltaiki? To najlepszy moment, by do tego wrócić.

Skontaktuj się z nami: https://hydro-energy.pl/pl/fotowoltaika

Źródło: hydro-energy.pl

HYDRO ENERGY Sp. z o.o.
Radom, ul. Biznesowa 15
+48 611 100 441
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz