Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Sterowniki do farm fotowoltaicznych SPV w Wykazie certyfikowanych urządzeń PTPiREE

Sterowniki fotowoltaiczne SPV RM (Regulator Mocy) oraz SPV SM (Strażnik Mocy) firmy Apator uzyskały certyfikat zgodności w akredytowanej niemieckiej jednostce badawczej DNV. Jest to istotny krok potwierdzający najwyższą jakość i zgodność produktów ze standardami branży energetycznej oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

Sterowniki do farm fotowoltaicznych SPV w Wykazie certyfikowanych urządzeń PTPiREE
Sterowniki do farm fotowoltaicznych SPV w Wykazie certyfikowanych urządzeń PTPiREE

Uzyskany Certyfikat dla sterowników SPV potwierdza zgodność z:

  • Kodeksami sieci
  • Warunkami i procedurami wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych (PTPiREE)
  • Wymogami w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)
  • Wymogami ogólnego stosowania wynikającego z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietna 2016 r.

Certyfikat umożliwił także umieszczenie sterowników SPV RM i SPV SM w Wykazie certyfikowanych urządzeń PTPiREE, co otwiera drogę do instalacji urządzeń w każdej farmie fotowoltaicznej w kraju zgodnie z wymogami sieci elektroenergetycznej.

Sterowniki SPV znajdują różne zastosowania w zależności od wersji. Pierwszy z nich – sterownik SPV RM to uniwersalny sterownik farmy fotowoltaicznej, który pełni rolę regulatora mocy – sterownika telemechaniki, koncentratora danych, modułu komunikacyjnego oraz reguluje parametry pracy obiektu. Urządzenie zapewnia przepływ danych między urządzeniami obiektowymi, a systemem nadrzędnym dając zarazem szeroki wybór standardów fizycznych łączy oraz protokołów umożliwiając połączenie z analizatorami, automatyką zabezpieczeniową i dataloggerami.

Sterownik SPV SM natomiast pełni funkcję strażnika mocy w instalacjach przemysłowych, w których zainstalowane źródła wytwarzają moc na potrzeby własne. Zaimplementowane zabezpieczenia przed eksportem mocy do sieci dystrybucyjnej chronią przed potencjalnymi karami finansowymi oraz regulują moc czynną na podstawie pomiaru w punkcie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

2022.07 SPV 3 002

Oba warianty posiadają wbudowane modemy sieci komórkowej oraz porty Ethernet umożliwiające podłączenie do routera zewnętrznego. Ponadto zaimplementowany software zapewnia zdalną diagnostykę i parametryzację, jednocześnie umożliwiając wymianę oprogramowania i konfigurację w dowolnym momencie.

Oba rozwiązania to gwarancja najwyższej jakości oraz pewność stałego dostępu do parametrów farmy, a także zgodność jej działania z wymogami systemu elektroenergetycznego. Zastosowanie certyfikowanych produktów oznacza bezpieczeństwo oraz najwyższe standardy, które są wymagane dla urządzeń pracujących w sieci elektroenergetycznej.

Najnowsze karty katalogowe produktów, certyfikaty a także gotową dokumentację techniczną dla projektantów farm fotowoltaicznych można znaleźć na stronie internetowej www.apator.com: SPV SM i SPV RM

Kontakt:
Szymon Bendlewski
Menedżer Produktu
Apator SA
tel. +48 783 830 194
[email protected]
www.apator.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz