Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Photon Energy z wzrostem portfela projektów PV w przygotowaniu

Wzrost portfela projektów fotowoltaicznych w przygotowaniu o blisko 160 MWp na Węgrzech, w Polsce i Rumunii. Dodatni całkowity dochód ogółem w wysokości 1,791 mln EUR pomimo spadku przychodów i EBITDA w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku.

Photon Energy uczestniczy w transakcji objęcia akcji serii C RayGen Resources wartej ponad 26 mln EUR
Photon Energy uczestniczy w transakcji objęcia akcji serii C RayGen Resources wartej ponad 26 mln EUR [Źródło: photonenergy.com]

Ciężka praca naszego zespołu projektowego zaowocowała spektakularnym wzrostem portfela projektów w przygotowaniu w ostatnim kwartale. Wzrost ten w połączeniu z faktem, że nasz aktualny portfel elektrowni własnych ma zapewnione pełne refinansowanie w perspektywie długoterminowej, daje nam silne fundamenty do dalszej rozbudowy portfela projektów fotowoltaicznych – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Kluczowe wydarzenia I kwartału 2021

W I kwartale 2021 r. biznes Photon Energy Group, pomimo trudności związanych z opóźnieniem na II kwartał 2021 r. w uruchomieniu dwóch elektrowni spółki o łącznej mocy 14,6 MWp w Australii, wykazał niezwykłą siłę w kluczowych segmentach.

Spółka, koncentrując się na swoich strategicznym celach, którymi są rozwój projektów PV oraz budowa nowych elektrowni w ramach własnego portfela aktywów, z wyraźnym naciskiem na Australię, Węgry, Polskę i Rumunię, w analizowanym okresie poczyniła znaczące postępy, otwierając sobie drogę do kontynuacji dynamicznego wzrostu. Od początku roku firma rozszerzyła portfel projektów w przygotowaniu do 531,5 MWp, z czego blisko 160 MWp zostało dodane na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Spółka zawarła ponadto długoterminową umowę finansowania elektrowni o łącznej mocy 14,1 MWp, które zostały niedawno zbudowane w gminie Püspökladány na Węgrzech.

W okresie sprawozdawczym akcjami spółki handlowano na rynkach głównych (regulowanych) giełd warszawskiej i praskiej, a także parkiecie Quotation Board we Frankfurcie. Firma opublikowała także swój pierwszy raport zintegrowany, wyrażający zaangażowanie spółki w zapewnianie trwałego i zrównoważonego rozwoju biznesu.

Po okresie sprawozdawczym spółka ogłosiła zwiększenie udziału w najbardziej zaawansowanej pod względem budowy farmie Maryvale Solar w Australii poprzez wymianę aktywów z Canadian Solar, co przyspieszy prace deweloperskie nad tym projektem. Oczekuje się, że umowa dotycząca przyłączenia farmy do sieci zostanie zawarta w ciągu 12 miesięcy.

Firma zademonstrowała swoje zaangażowanie w poszukiwanie innowacyjnych projektów poprzez dodatkową, strategiczną inwestycję w RayGen Resources, spółkę partnerską, specjalizującą się w wysokowydajnym wytwarzaniu PV z absorpcją i magazynowaniem ciepła.

Wyniki finansowe

Przy przychodach w wysokości 4,571 mln EUR, o 14,0 proc. niższych rok do roku, wyniki finansowe spółki odzwierciedlają wymagający I kwartał 2021 r. W analizowanym okresie biznes spółki był pod wpływem niekorzystnych warunków pogodowych na głównych rynkach, co zostało nieznacznie skompensowane przez dodatkową moc zainstalowaną w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na spadek łącznej sprzedaży wpływ miały także niższe przychody w segmencie EPC. Ponadto, należy wskazać na wysoką bazę przychodową z 2019 r. w pozostałych segmentach działalności.

Na przychody ogółem wpłynęło również opóźnienie w uruchomieniu dwóch dużych projektów w Leeton w Australii. Spółka przewiduje jednak, że pierwsze przychody ze wspomnianych projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej – i zaksięgowanie odpowiadającej im dodatniej różnicy z przeszacowania wartości portfela – wystąpią w II kwartale 2021 r.

Niezaudytowana skonsolidowana EBITDA spadła do 0,222 mln EUR w I kwartale 2021 r, z 1,404 w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jest to konsekwencja niższych przychodów oraz znaczących nakładów na rozwój działalności – głównie na wzrost zatrudnienia – na nowych rynkach, takich jak Polska i Rumunia.

Amortyzacja w analizowanym okresie wzrosła w wyniku podłączenia nowych elektrowni na Węgrzech w ciągu ostatnich 12 miesięcy (łączna moc 17,6 MWp), co doprowadziło do wygenerowania EBIT na poziomie -1,475 mln EUR w porównaniu z -0,082 mln EUR rok wcześniej. Ostatecznie spółka w I kwartale 2021 r. wykazała dodatni całkowity dochód w wysokości 1,791 mln EUR w porównaniu z -4,325 mln EUR w I kwartale 2020 r.

Źródło: photonenergy.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz