.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

NFOŚiG rusza ze wsparciem na fotowoltaikę – w puli 80 mln zł

O wsparcie z Funduszy Europejskich, na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł, będzie można ubiegać się od 31 marca do 28 maja 2021 r. Przedsiębiorcy powinni składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, który rozdysponuje 80 mln zł, z czego 30 mln uzyskają projekty realizowane na terenie województwa śląskiego.

NFOŚiG rusza ze wsparciem na fotowoltaikę - w puli 80 mln zł
NFOŚiG rusza ze wsparciem na fotowoltaikę - w puli 80 mln zł [Źródło: nfosigw.gov.pl]

Ostatni nabór konkursowy zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Reklama
oknonet.pl

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje polegające na budowie lub przebudowie instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWe. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych należących do beneficjenta projektu, czyli wytwórcy energii.

Maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, jednak nie więcej niż 85 proc. i nie może przekroczyć 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Można będzie również uzyskać premię inwestycyjną w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej. Wysokość premii inwestycyjnej w przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego, wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych,a w przypadku pozostałych instalacji do 20%.

⇒ Więcej informacji poiis.nfosigw.gov.pl

Źródło: nfosigw.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz