Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Mój Prąd – czy można jeszcze liczyć na dofinansowanie?

Planując inwestycję w fotowoltaikę, warto skorzystać z dostępnych dofinansowań, które pozwolą zmniejszyć koszty inwestycji oraz skrócić okresu zwrotu. Wśród najpopularniejszych form, wymienić można program Mój Prąd. Sprawdzamy czy środki w ramach trzeciej tury są jeszcze dostępne oraz ile można zaoszczędzić.

Mój Prąd - czy można jeszcze liczyć na dofinansowanie?
Mój Prąd - czy można jeszcze liczyć na dofinansowanie? [Źródło: vosti.pl]

Pamiętajmy, że decydując się na wsparcie i skorzystanie z dostępnych dofinansowań do fotowoltiaki, wniosek można złożyć samodzielnie lub zwrócić się do doświadczonej firmy, kompleksowo zajmującej się instalacjami fotowoltaicznymi. Oprócz zarekomendowania korzystnej formy odliczeń, taki dostawca pomoże w kwestiach administracyjnych i zajmie się także przygotowaniem odpowiednich wniosków.

„Mój Prąd 2.0”

Najpopularniejszą formą dodatkowego wsparcia finansowego przy zakupie instalacji jest dotacja z programu „Mój Prąd”. W 2020 r. dotacja wynosiła 5 tys. zł.

Od stycznia 2020, do końca naboru, czyli 6 grudnia, Vosti złożyło w imieniu swoich Klientów 2800 wniosków o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niemal wszystkie są już rozpatrzone i wypłacone. Ostrożnie licząc można powiedzieć, że pozyskaliśmy dla klientów 13 mln zł dotacji z tego programu – mówi Maciej Humeniuk Kierownik Operacyjny Vosti.

Druga edycja programu “Mój Prąd” zakończyła się w grudniu 2020 r. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem i znacznie wpłynęła na rozwój rynku PV w Polsce. Łączna kwota budżetu wynosiła 1,159 mln zł. Mimo tak wysokiej kwoty, część osób starających się o dofinansowanie, nawet jeśli zostały pozytywnie ocenione, trafiła na listę rezerwowych.

W ostatnich dniach NFOŚiW podjął decyzję o kolejnym, już czwartym, zwiększeniu puli dofinansowań! Uchwała zarządu NFOŚiGW wymaga teraz przygotowania specjalnego programu priorytetowego (lub wprowadzenia zmian w już istniejącym). Dzięki tym zmianom dotację może otrzymać nawet ponad 20 tysięcy wnioskodawców umieszczonych obecnie na listach rezerwowych.

Fundusz zapewnił, że wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w drugim naborze i trafili na listy rezerwowe, otrzymają dofinansowanie w kwocie zakładanej w poprzedniej edycji, czyli do 5 tys. zł.

„Mój Prąd 3.0”

W trzeciej edycji programu wnioskodawca może otrzymać wsparcie w wysokości 3 tys. zł. Dofinansowaniu podlegają instalacje o mocy 2-10 kW. Obejmuje ono do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia. Wniosek mogą złożyć osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Nabór potrwa do 22 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków.

Jak wynika z ostatnich doniesień medialnych, w trwającej edycji kończą się już środki – całkowity budżet tegorocznej edycji wynosił 534 mln zł. Kwota ta wystarczy na dofinansowanie instalacji dla maksymalnie 178 tys. instalacji. Zgodnie z ostatnimi informacji do dnia 28 września 2021, zostało złożonych 167 tys. wniosków! Przy tak ogromnym zainteresowaniu nabór może zostać zamknięty jeszcze w tym tygodniu, dlatego wszystkie osoby które nie złożyły jeszcze wniosku w tej edycji powinny się pospieszyć.

Dodatkowe oszczędności – Ulga termomodernizacyjna

By zmaksymalizować korzyści finansowe, Mój Prąd można dodatkowo połączyć z ulgą termomodernizacyjną, która zależy od stawki rozliczania podatku i w najgorszym przypadku pozwala obniżyć koszt instalacji o 17%. Odliczenie wygląda podobnie jak ulga na dziecko lub ulga internetowa. Kwota ulgi termomodernizacyjnej w tym roku wynosi maksymalnie 53 tys. zł. Mogą z niej skorzystać wszyscy właściciele i współwłaściciele domu. By móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, rozliczając się ze swoim Urzędem Skarbowym, należy wypełnić załącznik PIT/O, część B., pole “Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

W Vosti doradzamy Klientowi, w jaki sposób skorzystać z tej ulgi, jakie są jej zasady i jakie kroki powinni podjąć w tym celu. Należy jednak pamiętać, że jeśli podatnik posiada wiele nieruchomości limit dla podatnika jest łączny – maksymalnie odliczy on 53.000 zł, bowiem limit nie jest związany z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, a 1 podatnikiem. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. – dodaje M. Humeniuk.

Polacy wciąż żywo interesują się fotowoltaiką. Mają wiele argumentów za tym, że warto skorzystać z tego rozwiązania, a program Mój Prąd jest tylko jednym z nich. Wpływają na to również rosnące ceny energii, bardziej wyśrubowane normy energetycznych przy budowie nowych domów czy zapowiadane zmiany w systemie rozliczania prosumentów, choć tu aktualnie brak jest jakichkolwiek konkretnych informacji.

Źródło: vosti.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz