Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Pompy ciepła na cenzurowanym. Będą kontrole UOKIK?

Od kilku miesięcy na platformie X prezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski ostrzega przyszłych beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, aby sprawdzali wykonawcę i urządzenie (pompę ciepła) przed podpisaniem umowy. Wskazuje taż, jak zminimalizować ryzyko utraty pieniędzy z dotacji. Co miesiąc składanych jest około 7.000 wniosków o dofinansowanie na zakup pompy ciepła. Natomiast, jak szacuje Izba Gospodarcza Urządzeń OZE, ponad połowa tych urządzeń na polskim rynku nie spełnia parametrów deklarowanych przez producenta.

Jak serwisować pompę ciepła solanka-woda?
Jak serwisować pompę ciepła solanka-woda?

Od maja br. Departament Kontroli Jakości Rynku przy Izbie Gospodarczej Urządzeń OZE informuje o nadużyciach w programach dotacyjnych dotyczących parametrów pomp ciepła deklarowanych przez producenta. Głównymi poszkodowanymi są osoby, które skorzystały z dotacji chcąc wymienić źródło ciepła na nowe przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza w swojej okolicy.

31 października br. odbyło się w NFOŚiGW spotkanie przedstawicieli branży, MKiŚ, MRiT, MRiRW, IOŚ i NFOŚiGW, którego tematem było jak najszybsze wprowadzenie zmian w Programie „Czyste Powietrze”, które mają na celu zapewniające przyszłym beneficjentom zakup sprawdzonej, dobrej jakościowo pompy ciepła – mówi dr Adam Nocoń, Prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. – Mam nadzieje, że NFOŚiGW jak najszybciej wdroży do swoich programów dotacyjnych zapisy dotyczące zaostrzenia regulaminu dla pomp ciepła, wypracowane na ostatnim spotkaniu. Zapewnią one dotowanie pompom ciepła, których parametry będą potwierdzone przez akredytowane laboratorium znajdujące się na terenie UE. Dzięki tym zmianom beneficjent nie zostanie oszukany. Nie rozumiem, dlaczego od samego początku istnienia programu, takiego zapisu dla pomp ciepła nie wprowadzono, jak miało to miejsce w wypadku kotłów na pelet. W najbliższy piątek, 17 listopada, odbędzie się spotkanie Izby Gospodarczej Urządzeń OZE z przedstawicielami UOKIK, którego tematem przewodnim ma być przeprowadzenie jak najszybszej kontroli pomp ciepła wprowadzonych do obrotu – tłumaczy Prezes Nocoń.

Wszystkie urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE do ogrzewania naszych domów powinny być traktowane z należytą rzetelnością, a ich producenci działać na równych zasadach. Dotyczy to zarówno wydawania certyfikatów potwierdzających parametry urządzenia przez akredytowane laboratoria znajdujące się na terenie UE, jak również wysokości dotacji. W tej chwili jedynie od producentów kotłów na pelet i zgazowanie drewna wymaga się tych dokumentów, co doprowadziło do wprowadzenia na polski rynek pomp ciepła z zawyżonymi parametrami – wskazuje dr Adam Nocoń z Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

W najbliższej przyszłości mają być wprowadzone zmiany dotyczących pomp ciepła w Programie „Czyste Powietrze” oraz kontrole UOKIK. Takie działania pozwoliłyby skutecznie wyeliminować z rynku nieodpowiedniej jakości pompy ciepła, jak miało to miejsce w wypadku kotłów na biopaliwa stałe.

Zdrowie i bezpieczeństwo polskich konsumentów jest jednym z priorytetów Urzędu. Dbanie o środowisko leży w interesie nas wszystkich. UOKiK wraz z Inspekcją Handlową prowadzą kontrolne, których celem jest wyeliminowanie z rynku kotłów, które nie tylko zanieczyszczają środowisko, ale również przyczyniają się do problemów zdrowotnych Polaków. Sprawdzamy rzetelność informowania konsumentów oraz spełnianie wymogów prawnych w dokumentacji technicznej czy deklaracji zgodności – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Na stronie https://uokik.gov.pl/kompetencje_prezesa_uokik.php znajdziemy zapis: „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za kształtowanie oraz realizację polityki ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce. Misją UOKiK jest podnoszenie poziomu dobrobytu konsumentów poprzez skuteczną ochronę ich interesów i bezpieczeństwa oraz wspieranie rozwoju konkurencji, z poszanowaniem zasad otwartości i dialogu w relacjach z uczestnikami rynku.”

Źródło: iguoze.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz