Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Efektywność energetyczna to podstawa

Audyt energetyczny to pierwszy krok w kierunku efektywnego zużycia energii w firmie – przypominają eksperci energetycznego lidera. Szacują, że przedsiębiorstwa, które przeprowadziły w ciągu ostatnich lat audyt energetyczny i wdrożyły rekomendowane przez TAURON rozwiązania mogły już zaoszczędzić na wydatkach za energię nawet milion złotych. Nowa unijna dyrektywa już teraz obliguje wykonanie audytu w części firm.

Efektywność energetyczna to podstawa
Efektywność energetyczna to podstawa

Poprawa efektywności energetycznej przekłada się realnie na niższe koszty prowadzenia działalności, co pozwala firmie stać się bardziej konkurencyjną. Firma efektywna energetycznie jest też mniej emisyjna i tym samym ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne. Warto więc przeprowadzić audyt energetyczny i wdrożyć rozwiązania proefektywnościowe, które potrafią wygenerować dla firmy redukcję zużycia energii nawet o 30 procent – mówi Tomasz Lender, wiceprezes TAURON Sprzedaż.

Nowe obligo

Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami w zakresie efektywności energetycznej, które weszły w życie w grudniu 2023 roku, przedsiębiorstwa, których średni wolumen zużytej energii w ciągu ostatnich trzech lat przekroczył 2 778 MWh zobowiązane są do przeprowadzenia audytu energetycznego w ciągu najbliższych trzech lat. Natomiast przedsiębiorcy zużywający powyżej 23 611 MWh średniorocznie w okresie ostatnich trzech lat, będą zobowiązani do posiadania i utrzymania Systemu Zarządzania Energią. Na wdrożenie tego rozwiązania będą mieli cztery lata od dnia wejścia w życie przepisów.

To krok mający na celu zwiększenie świadomości i zaangażowania przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonej konsumpcji energii. Audyty energetyczne mają pomóc przedsiębiorcom zidentyfikować obszary, w których mogą wprowadzić ulepszenia, przyczyniając się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i jednocześnie generując potencjalne oszczędności. Nowe przepisy obejmują wszelkie rodzaje energii, co oznacza, że przedsiębiorstwa będą zobowiązane do oceny swojego zużycia energii zarówno elektrycznej, cieplnej oraz zakumulowanej w pozostałych nośnikach w tym w transporcie. Takie holistyczne podejście ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w szerokim kontekście.

Opłacalny audyt

Audyt energetyczny to inaczej przegląd i ocena bieżącego zużycia energii w firmie. Proponuje rozwiązania, które mają poprawić efektywność energetyczną i znaleźć potencjalne oszczędności w zużyciu energii. Może on dotyczyć całego przedsiębiorstwa. Obejmuje wtedy obiekty, procesy technologiczne lub produkcyjne, konkretne urządzenia i instalacje. Może też badać jedno przedsięwzięcie, które ma służyć poprawie efektywności energetycznej. Audyt energetyczny powinien być pierwszym krokiem w kierunku efektywnego zużycia energii przez każdą firmę.

Rozwiązania oszczędnościowe dobierane są każdorazowo indywidualnie dla firmy. Przykładowo, po przeprowadzeniu audytu i wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań, takich jak odzysk ciepła z agregatów wody lodowej, jeden z naszych klientów zredukował zużycie energii o prawie 800 MWh w ciągu roku, a inny zmniejszył zapotrzebowanie na energię o ponad 500MWh, dzięki odzyskowi ciepła ze sprężarek – podkreśla Tomasz Lender.

W wyniku audytu firma otrzymuje analizę wykonaną przez niezależnego audytora, który obiektywnie oceni jej sytuację energetyczną i wskaże te obszary w firmie, w których zużycie energii jest znaczące. Dzięki rekomendacjom zawartym w audycie wiadomo będzie, czy np. konfiguracja urządzeń jest prawidłowa lub wykorzystanie instalacji i jej elementów jest właściwe i efektywne. Wdrożenie rekomendowanych po audycie rozwiązań, przyczyni się do oszczędności w zużyciu energii, a to wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania całej firmy.

Więcej informacji o audytach również w poradniku naszych ekspertów na stronie biznes.tauron.pl/ebook

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu zebranie informacji o zużyciu energii przez budynki, instalację przemysłową oraz zamontowane urządzenia. Dzięki niemu można zarówno ustalić, gdzie uzyskać oszczędność energii, jak i oszacować wielkość potencjalnych oszczędności. Audyt obejmuje swoim zakresem procesy realizowane w przedsiębiorstwie, które odpowiadają za minimum 90 procent całkowitego zużycia energii.

Wyniki przeprowadzonych audytów energetycznych z ostatniego roku potwierdzają nasze założenia, że wiele przedsiębiorstw posiada potencjał do wdrożenia inteligentnego zarządzania zużyciem energii w czasie rzeczywistym. Ta technologia umożliwia optymalizację procesów, zapewniając precyzyjną kontrolę i dostosowanie zużycia energii do bieżących potrzeb. Efektem jest nie tylko redukcja kosztów operacyjnych, lecz także istotne obniżenie obciążenia środowiska. Firmy, które wykorzystują potencjał tej technologii, zmniejszają zużycie energii, realizując przy tym cele związane ze zrównoważonym rozwojem – mówi Rafał Śniegocki, ekspert z zakresu efektywności energetycznej w TAURON Sprzedaż.

Źródło: TAURON

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz