Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Co ma przynieść 2022 rok w branży energii wiatrowej? – plany na nadchodzący rok

 Koniec roku jest zawsze dobrym czasem na podsumowanie tego, co udało się osiągnąć, dlatego warto pokusić się również o podsumowanie roku 2021 w energetyce wiatrowej w Polsce, a jednocześnie zastanowić  jaki będzie 2022 rok dla branży energii wiatrowej. 

Co ma przynieść 2022 rok w branży energii wiatrowej? - plany na nadchodzący rok [źródło: www.gov.pl]
Co ma przynieść 2022 rok w branży energii Co ma przynieść 2022 rok w branży energii wiatrowej? - plany na nadchodzący rok [źródło: www.gov.pl]

Mijający rok jest pełen sukcesów dla energetyki wiatrowej. Rozpoczął się nowy rozdział dla polskiej gospodarki dzięki projektom morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Do tego aukcje, Sector Deal, czy strategia wodorowa rządu – to tylko niektóre tegoroczne osiągnięcia naszej branży. Ale wciąż mamy wiele do zrobienia – przede wszystkim walczymy o długo wyczekiwane złagodzenie zasady 10H, która uwolni moc lądowych farm wiatrowych. Tylko w ten sposób unikniemy dalszego wzrostu cen prądu – podsumowuje Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

 

Muszę przyznać, że miniony rok był bardzo pomyślny dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Weszła w życie pierwsza ustawa offshore – czyli zielone światło dla ogromnych inwestycji na Bałtyku o łącznej mocy 11GW, które przyczynią się do osiągnięcia deklarowanej neutralności klimatycznej przez Polskę oraz pomogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia niedoborów mocy. Obecnie mamy siedem projektów, realizowanych przez pięć podmiotów, w tzw. I fazie, które otrzymały wsparcie – to z kolei wiąże się z zobowiązaniem do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej w ściśle określonym terminie — dodaje prezes PSEW.

Podpisany Sector Deal
Dla pierwszych, morskich farm ważnym wydarzeniem było podpisanie Sector Deal, porozumienia sektorowego na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, otwierającego perspektywy i możliwości dla nowej gałęzi polskiej gospodarki. Deklaracja ta została podpisana przez około 200 podmiotów. Określa ona zasady współpracy rządu oraz biznesu i przewiduje różne cele co do rozwoju MEW, ambicje w zakresie udziału lokalnego łańcucha dostaw, a także kwestie związane z zatrudnieniem, czy kształceniem kadr.

Aukcje sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
W 2021 roku w maju, czerwcu i grudniu odbyły się aukcje sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym również wiatru. Wyniki tych aukcji pokazały, że technologia wiatrowa nadal jest bezkonkurencyjna, z ceną ok. 250 zł/MWh, w porównaniu z aktualnymi cenami energii z innych źródeł. Pozycja energetyki wiatrowej na rynku przejawia się także w dużej liczbie składanych ofert w odniesieniu do innych technologii. Komisja Europejska patrząc na wyniki branży, zgodziła się przedłużyć system wsparcia dla wytwórców energii z OZE do 2027 roku, co pozwoli na przeprowadzenie kolejnych aukcji w przyszłości i zapewni bezpieczne i przewidywalne warunki dla rozwoju branży.

Świadectw pochodzenia
Duże znaczenie ma również utrzymanie polityki w zakresie świadectw pochodzenia. Wielkość udziału tzw. zielonych certyfikatów Ministerstwo Klimatu i Środowiska określiło na 18,5%. Poziom ten ma za zadanie zapewnić utrzymanie stabilnych warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców uczestniczących w systemie świadectw pochodzenia. Ma również przyczynić się do ograniczenia kosztów działania tego systemu dla odbiorców końcowych, szczególnie energochłonnych.

Strategia wodorowa
Ważne dla branży jest również przyjęta strategia wodorowa. Zgodnie z raportem „Zielony wodór z OZE w Polsce” roczne zapotrzebowanie na wodór w Polsce w 2040 roku przekroczy 100 TWh, a realizacja tych ambicji wymaga ponad 60GW generacji OZE.

Mimo osiągnięć nie zamierzamy spocząć na laurach. Mamy jeszcze wiele do zrobienia i ambitne plany. Jako branża jesteśmy częścią transformacji energetycznej, dlatego zamierzamy dalej postulować za działaniami sieciowymi, które obejmują linię bezpośrednią oraz cable pooling – czyli łączenie infrastruktury wiatrowej ze słoneczną. Jednak naszym głównym celem w 2022 roku jest długo wyczekiwane złagodzenie zasady 10H, która uwolni wiatr na lądzie. Za nami milowy krok w tym kierunku – pozytywna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Liczymy, że ustawa szybko zostanie skierowana na Stały Komitet Rady Ministrów, tak, by niezwłocznie weszła w życie. Bo tylko dzięki intensywnemu rozwoju energetyki wiatrowej, możemy uniknąć dalszego wzrostu cen prądu.- informuje Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

źródło: psew.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz