Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Modernizacja spółki ciepłowniczej w Nowym Targu

Dzięki kapitałowemu wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Targu podejmie proekologiczne inwestycje i zyska status efektywnego systemu ciepłowniczego. Modernizacja ma wymiar przede wszystkim ekologiczny i społeczny, związany z rozwojem przedsiębiorstwa, transformacją energetyczną oraz poprawą jakości powietrza w mieście i okolicy.

Modernizacja spółki ciepłowniczej w Nowym Targu
Modernizacja spółki ciepłowniczej w Nowym Targu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Targu, które odbyło się 17 listopada br. w siedzibie NFOŚiGW, było następstwem wcześniejszego podpisania (24 października br.) umowy inwestycyjnej z miastem Nowy Targ i tamtejszym MPEC Sp. z o.o. Podczas zgromadzenia podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, w którym NFOŚiGW objął 36.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, za łączną kwotę 18 mln zł. W wyniku tej decyzji Narodowy Fundusz posiada obecnie 39,90 proc. udziałów w kapitale nowotarskiego MPEC, przez co uzyskał istotny wpływ na działalność spółki i kierunek jej modernizacji.

 

Jako instytucja finansów publicznych nie nastawiamy się na przejmowanie przedsiębiorstw, lecz na ich kapitałowe wspieranie w rozwoju i proekologicznych inwestycjach – zastrzega Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który podpisał umowę z nowotarską spółką. – Nie zamierzamy zastępować samorządów. Naszą rolą nie jest zarządzanie miejskimi firmami z sektora energetycznego i ciepłowniczego. Chcemy natomiast być dla nich elastycznym partnerem, pomagającym finansowo w modernizacji, zwłaszcza w niezbędnych, ale kosztownych działaniach związanych z transformacją energetyki i ciepłownictwa. Po przeprowadzeniu inwestycji poprawiających kondycję spółek, zmniejszających ich emisyjności i wpływających na lepszy stan środowiska, gotowi jesteśmy wychodzić z tych przedsiębiorstw. Tak pomyślane jest także nasze zaangażowanie kapitałowe w MPEC w Nowym Targu – podsumowuje wiceszef NFOŚiGW.

c9d8f5bf 099d 474f a681 7907ccaff062

Obejmowanie udziałów w spółkach z branży ciepłowniczej to jedna z form aktywności Narodowego Funduszu, którego strategicznym celem jest ekorozwój Polski i finansowe wspieranie inwestycji służących ochronie klimatu i środowiska. Kapitałowe wejście do spółki miejskiej w Nowym Targu, poza aspektem ściśle ekonomicznym, ma przede wszystkim znaczenie społeczne i ekologiczne. Nowotarskie MPEC uzyska środki finansowe, dzięki którym będzie mogło przeprowadzić szereg działań inwestycyjnych. Planowana jest m.in. budowa szczytowego kotła gazowo-olejowego i modernizacja budynku, a także zainstalowanie nowego serwera, unowocześnienie układu sterowania oraz montaż węzłów na potrzeby nowych odbiorców ciepła. Przewidziane jest też wykonanie nowych przyłączy w ścisłym centrum Nowego Targu, co wpłynie na upowszechnienie i usprawnienie systemu grzewczego. Ponadto wkrótce uruchomiona ma być również geotermia, czyli całkowicie bezemisyjne odnawialne źródło energii.

Po zakończeniu zaplanowanych inwestycji nowotarskie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego. Zgodnie z definicją zawartą w unijnej dyrektywie o efektywności energetycznej (2012/27/UE), na takie miano zasługuje system, w którym do produkcji ciepła (lub chłodu) wykorzystuje się co najmniej w 50 proc. energię ze źródeł odnawialnych lub w 50 proc. ciepło odpadowe lub w 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50 proc. wykorzystuje się połączenie wyżej wymienionej energii i ciepła. Przekładając to na codzienną praktykę, można inaczej powiedzieć, że MPEC w Nowym Targu – w wyniku inwestycji przeprowadzonych dzięki kapitałowemu zaangażowaniu NFOŚiGW – stanie się firmą ciepłowniczą mniej emisyjną, bardziej przyjazną dla klimatu i środowiska, co zarazem wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz