Reklama
https://h2poland.com.pl/

Od 1 lipca deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Z dniem 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Konferencja dotycząca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Konferencja dotycząca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków [Źródło: gunb.gov.pl]

Deklarację będzie można wysłać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, będą miały możliwość złożenia jej w formie papierowej.

Reklama
oknonet.pl

Wprowadzony przepis dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na całym obszarze Polski. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Uruchamiamy od połowy 2021 roku mechanizm składania deklaracji o źródle niskoemisyjnego ciepła, co przyczyni się do realizacji ambitnych planów walki ze smogiem w całej Polsce – zapowiedziała Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. – Baza danych o tym, czym ogrzewamy nasze domy, jest potrzebna przede wszystkim obywatelom. To w ich imieniu i dla ich zdrowia będą wdrażane programy wymiany starych pieców na nowe, ekologiczne źródła ciepła – dodała Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na konferencji prasowej w Krakowie.

System powstał, aby realizować ustawowe zadania związane z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

CEEB będzie rejestrem źródeł energii budynków. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Według szacunków, w ewidencji może się znaleźć nawet ok. pięciu milionów budynków.

Źródło: gunb.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz