Reklama
https://h2poland.com.pl/

Zerowa akcyza na energię elektryczną: URE zatwierdził zmiany taryf

Prezes Urzędu Regulacji Energii dokonał obniżki cen energii elektrycznej z tytułu czasowego zwolnienia z akcyzy. Zmianie nie uległy natomiast stawki dotyczące dystrybucji energii.

Zerowa akcyza na energię elektryczną: URE zatwierdził zmiany taryf
Zerowa akcyza na energię elektryczną: URE zatwierdził zmiany taryf

 

Reklama
oknonet.pl

W grudniu 2021 r. Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd, która jest elementem tarczy antyinflacyjnej rządu. Ustawa zwolniła z akcyzy energię elektryczną sprzedawaną gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

Urząd przekazuje, że w związku z tym, że w zatwierdzonych przez Regulatora w grudniu 2021 r. taryfach sprzedawców z urzędu, w cenie energii zawarta była akcyza (5 zł/MWh), konieczne było uwzględnienie wprowadzonych później zmian prawa i aktualizacja taryf PGE Obrót, Enea, Energa Obrót i Tauron Sprzedaż. Zmiany taryf dotyczą zatem obniżki cen energii elektrycznej z tytułu czasowego zwolnienia z akcyzy. Zmianie nie uległy natomiast stawki dotyczące dystrybucji energii.

Jednocześnie, mając na uwadze sytuację w kraju i w całej Europie, gdzie obserwujemy wzrost cen nośników energii, wysoki poziom inflacji i podejmowane przez Rząd i Parlament działania w ramach tarcz antyinflacyjnych, nie można wykluczyć, że zwolnienie z akcyzy zostanie przedłużone i obejmie dłuższy okres 2022 r.

URE INFORMUJE, ŻE Przywrócenie niezerowych stawek akcyzy w cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych skutkować będzie koniecznością kolejnej zmiany taryf, która uwzględni ceny energii elektrycznej wraz z akcyzą, a więc ich powrót do poziomu wynikającego z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE 17 grudnia 2021 r.

Źródło: ure.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz