Reklama
http://www.multitherma.com/

15 kwietnia 2022 roku rusza nabór w programie Mój Prąd 4.0

15 kwietnia 2022 roku zostanie uruchomiony nabór wniosków do programu Mój Prąd w wersji 4.0. Będzie to kolejna edycja programu wspierającego finansowo inwestycję w instalacje fotowoltaiczne. Poprzednie edycje tego programu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i przyczyniły się do dynamicznego rozwoju domowych systemów PV w Polsce.

„Dekalog Polskiej Transformacji Energetycznej” - drogowskazem ekspertów do bezpieczeństwa energetycznego Polski [źródło: psew.pl]
„Dekalog Polskiej Transformacji Energetycznej” - drogowskazem ekspertów do bezpieczeństwa energetycznego Polski [źródło: psew.pl]

 

Dofinansowanie nie tylko do fotowoltaiki

Program Mój Prąd 4.0 ma podtrzymać rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce poprzez wsparcie finansowe instalacji. W nowej edycji programu dofinansowanie nie dotyczy wyłącznie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW zdecydowały się na rozbudowę programu Mój Prąd i dofinansowanie również magazynów energii elektrycznej, magazynów ciepła i systemów inteligentnego zarządzania energią.

1 3

Konieczne rozliczanie w net-billingu

Ministerstwo Klimatu informuje, że zachęty w postaci dotacji będą przeznaczone dla nowych prosumentów (których instalacje zostały zgłoszone po 1 kwietnia 2022 roku), jak i dla dotychczasowych prosumentów (instalacje przyłączone przez 1 kwietnia 2022 roku). Warunkiem otrzymania dotacji będzie przejście na nowy system rozliczania oparty o net-billing.

Nabór prowadzony drogą elektroniczną

W nowej edycji programu Mój Prąd, nabór wniosków będzie prowadzony drogą elektroniczną. Zgodnie z informacjami NFOŚiGW, fundusz prowadzi rozmowy z jednostką zewnętrzną, która ma pomóc w całym procesie rozpatrywania wniosków. W dalszym ciągu wnioski będzie można składać bezpośrednio do NFOŚiGW, zatem z punktu widzenia wnioskodawcy w nowym naborze nic się nie zmieni. Nabór wniosków drogą elektroniczną i współpraca z jednostką zewnętrzną wynika z konieczności zniwelowania ograniczeń wynikających z systemu rozpatrywania wniosków obowiązującego w poprzednich edycjach programu. Zgodnie z informacjami MKiŚ, 40 proc. wniosków, które wpływało do programu w poprzednich naborach było wypełnionych niepoprawnie bądź były niekompletnie.

Budżet programu Mój Prąd 4.0

Na potrzeby budżetu programu Mój Prąd 4.0 zabezpieczono kwotę w wysokości 350 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że będzie na bieżąco obserwować realizację programu i prowadzić jego ewolucję. Ocenie będzie podlegał również nowy system wsparcia – net-billing. MKiŚ zapewnia, że budżet w wysokości 350 mln. zł nie jest ostateczny i w zależności od tego jak program będzie realnie funkcjonował na rynku, jego budżet może zostać zwiększony ze środków POIiŚ i innych funduszy.

Kilka grup beneficjentów

Z programu Mój Prąd 4.0 będą mogli skorzystać TYLKO prosumenci rozliczający się w ramach systemu net-billing. Jednakże nie muszą to by prosumenci posiadający nowe instalacje fotowoltaiczne (przyłączane po 1 kwietnia 2022 roku), ale również prosumenci, którzy byli rozliczani w systemie net-meteringu i zdecydowali się na przejście na net-billing. Okresem kwalifikowalności środków jest 1 lutego 2020 roku. Łączna, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 500 zł, a wysokość dotacji zależy od stopnia rozbudowania systemu o urządzenia zwiększające zużycie energii w budynku i od tego, czy już wcześniej instalacja w budynku została dofinansowana czy też nie.

Wysokość dofinansowania

Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-bilingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maks. 4 000 zł. Do tego do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła.

2 1

Dokładnie takie same progi dofinansowania dotyczą prosumentów, którzy przejdą na net-billing z obecnego systemu opustów, pod warunkiem, że instalacja fotowoltaiczna nie została jeszcze dofinansowana żadnym z programów.

3 1

Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakłada rozbudowę systemu o wymienione elementy (magazyn energii i system zarządzania energią) i przechodzi na net-billing również może liczyć na wsparcie finansowe, W takiej sytuacji, dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł. Dotacje do pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach.

4

Regulamin programu Mój Prąd 4.0 oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru pojawią się wkrótce na stronie mojprad.gov.pl.

Źródło: polskapv.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz