.
Reklama
oknonet.pl
.

UOKiK poddał kontroli kotły na paliwo gazowe i ciekłe – znamy wyniki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wspólnie z Inspekcją Handlową sprawdził ponad 200 modeli kotłów na paliwo stałe (np. węgiel, pellet), gazowe i ciekłe. 

UOKiK poddał kontroli kotły na paliwo gazowe i ciekłe - znamy wyniki [źródło: www.uokik.gov.pl]
UOKiK poddał kontroli kotły na paliwo gazowe i ciekłe - znamy wyniki [źródło: www.uokik.gov.pl]

W 2021 roku po raz pierwszy przeprowadzaliśmy kontrolę kotłów na paliwo gazowe i ciekłe. Wynika z niej, że przedsiębiorcy stosują się do wymogów dotyczących emisji substancji niebezpiecznych do środowiska – poinformował w piątek prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Reklama
oknonet.pl

 

W 2021 roku po raz pierwszy przeprowadzaliśmy kontrolę kotłów na paliwo gazowe i ciekłe. Wynika z niej, że przedsiębiorcy stosują się do wymogów dotyczących emisji substancji niebezpiecznych do środowiska – powiedział  prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

UOKiK wraz z Inspekcją Handlową prowadzą kontrolne, których celem jest wyeliminowanie z rynku kotłów, które nie tylko zanieczyszczają środowisko, ale również przyczyniają się do problemów zdrowotnych Polaków – podkreślił prezes UOKiK.

 

Inspekcja Handlowa sprawdzała podczas kontroli jakość i oznakowanie produktów pod względem przepisów prawa ochrony środowiska oraz w zakresie spełniania wymagań wynikających z przepisów unijnych — tzw. ekoprojektu.

Jak informuje UOKiK Inspekcja Handlowa sprawdzała przede wszystkim, czy kotły posiadają dokumentację techniczną oraz czy dokumentacja ta potwierdza, że spełniają one wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz sprawności cieplnej. Inspektorzy skontrolowali kotły dostępne zarówno w sieciach handlowych, jak i u producentów oraz w sprzedaży internetowej.

Sprawdziliśmy zgodność z przepisami prawa ochrony środowiska 134 kotłów na paliwo stałe, z czego zakwestionowaliśmy 10 modeli ze względów formalnych. Inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w oznakowaniu (brak informacji o parametrach zalecanego paliwa) oraz rozbieżności w dokumentacji. W wyniku wykrytych przez Inspekcje Handlową nieprawidłowości, przedsiębiorcy podjęli odpowiednie działania w celu ich usunięcia – stwierdził UOKiK.

Łącznie skontrolowano łącznie 25 kotłów w zakresie ekoprojektu, z czego pod względem formalnym zakwestionowano 19 (76 proc. objętych sprawdzeniem). Nieścisłości dotyczyły nieprawidłowej deklaracji zgodności (9 przypadków), z kolei deklaracja techniczna była niezgodna z przepisami (3 przypadki), brak znaku CE (jeden przypadek). Inspektorzy zakwestionowali również 9 nieprawidłowo sporządzonych instrukcji obsługi. Do badań laboratoryjnych wytypowaliśmy 15 kotłów, z czego zakwestionowaliśmy 2 modele. Jeden z badanych kotłów znacząco przekroczył normy emisji szkodliwych związków (tj. tlenku azotu i tlenku węgla). Używanie go stwarzałoby poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Sprzedawca na podstawie naszych wyników badań natychmiast wycofał niebezpieczny produkt ze sprzedaży. W stosunku do producenta zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez prezes UOKiK.  W przypadku drugiego kotła wartość emisji tlenku azotu przekraczała deklarowaną przez producenta, jednak mieściła się w ramach maksymalnych emisji – po dokonaniu korekty deklarowanych przez producenta wartości produkt jest zgodny z wymaganiami .

Z kolei Inspekcja Handlowa sprawdziła 15 kotłów na paliwo gazowe lub ciekłe wprowadzonych do obrotu po zmianie wymogów dotyczących tlenków azotu. W jednym przypadku zakwestionowano względy formalne. W laboratorium zbadano, czy kotły podczas spalania nie emitują niebezpiecznych substancji do atmosfery, a także czy posiadają odpowiednią sprawność sezonowej efektywności energetycznej. W badaniu sprawdzono 5 kotłów na paliwo gazowe oraz 2 kotły na paliwo ciekłe. Wykonane badania nie wykazały przekroczenia norm.

źródło: www.uokik.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz